Malliciah Goodman Jersey  II EDYCJA ZAJĘĆ Z GEOGRAFII FIZYCZNEJ W LABORATORIUM METOC ZAKOŃCZONA whitesandstreatment.com
busola

 

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego zrealizował wspólne przedsięwzięcie z 3. Liceum Ogólnokształcącym z Sopotu w ramach umowy Akademii Marynarki Wojennej
z Gminą Miasta Sopot. Uczniowie 3. Liceum uczestniczyli w zajęciach z geografii fizycznej prowadzonych w laboratorium meteorologiczno-oceanograficznym METOC dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. I edycja programu odbyła się w semestrze letnim Roku Akademickiego 2016/2017.

Podczas II edycji zajęć z geografii fizycznej realizowanych w laboratorium METOC od dnia 22 marca 2018 roku wykonano 15 bloków tematycznych obejmujących zakres przedmiotu geografia. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z geografii fizycznej w oparciu o akademicką bazę dydaktyczną, a w szczególności o specjalistyczne laboratorium. Tematyka zajęć obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

• Skład i budowa atmosfery ziemskiej;
• Obieg ciepła;
• Czynniki kształtujące rozkład temperatury na Ziemi;
• Globalna cyrkulacja atmosfery;
• Wiatry lokalne;
• Pasaty, monsuny i huragany;
• Masy powietrza i fronty atmosferyczne;
• Prognozowanie pogody;
• Klimaty kuli ziemskiej;
• Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki;
• Przyczyny i skutki zmiany klimatu.

Licealiści wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Meteorologii, zapoznali się z Biblioteką Główną Akademii Marynarki Wojennej oraz poznali inne akademickie laboratoria. Zajęcia z geografii fizycznej prowadził kontradmirał w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz.