Malliciah Goodman Jersey  Plan VIII Seminarium Naukowego Studentów WNiUO whitesandstreatment.com
busola

W dniach 11 -12.06.2018r. odbędzie się już VIII Seminarium naukowe studentów WNiUO, na które serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką:

 • hydrograficzną,
 • dotyczącą systemów satelitarnych,
 • manewrową,
 • meteorologiczną,
 • nawigacyjną

oraz wszystkich studentów, a przede wszystkim tych, którzy w najbliższym czasie planują przystąpić do egzaminu dyplomowego. Rozpoczynamy o godz. 0830 w Auli im. Zygmunta Augusta.

Poniżej przedstawiamy program seminarium.

                                                                                               11.06.2018r.

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-10:25
 • Bąchor Tomasz
  Ocena ryzyka prowadzenia nawigacji na akwenach z występowaniem zlodzenia

 • Chodźko Kacper
  Zastosowanie wzorów trójkąta nawigacyjnego do obliczania współrzędnych okrętu z pomiaru dwóch parametrów pozycyjnych

 • Długołęcki Konrad
  Weryfikacja Numerycznego Modelu Terenu budowanego danymi batymetrycznymi

 • Dobrzeniecki Adam
  Warunki przewozu ładunków niebezpiecznych

 • Gryglewski Bartłomiej
  Manewrowość łodzi motorowej RHIB typu S-6100 w dostępnych konfiguracjach napędu

 • Jałtuszewski Mikołaj
  Analiza dokładności pomiaru batymetrycznego z uwzględnieniem prędkości rozchodzenia się sygnału akustycznego w wodzie

 • Karp Wojciech
  Identyfikacja obiektów minopodobnych na podstawie obrazów sonarowych

10:25-10:35        Przerwa
10:35-12:05
 • Kulwikowski Dominik
  Pozycjonowanie obiektów podwodnych wykrytych urządzeniami holowanymi

 • Lubański Michał
  Bezpieczeństwo prowadzenia nawigacji na akwenie Morza Bałtyckiego w warunkach występowania zlodzenia i oblodzenia

 • Rynkowska Anna
  Wpływ zlodzenia i oblodzenia na bezpieczeństwo prowadzenia nawigacji na Północnym Atlantyku

 • Sadowski Rafał
  Nawigacja zliczeniowa biomimetycznego autonomicznego pojazdu podwodnego

 • Witkowska Beata
  Wybrane metody korekcji geometrycznej obrazów sonarowych

 • Wójtowicz Dawid
  Wyznaczanie pozycji jednostki pływającej w akwenach ograniczonych na podstawie obserwacji radarowej

12:05-12:15       Zakończenie seminarium

                                                                                          12.06.2018r.

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-09:25
 • Ferenc Wojciech
  Ocena dokładności pozycjonowania GNSS przy pomocy odbiorników zainstalowanych w UAV

 • Ziomek Anna
  Oznakowanie nawigacyjne portu Gdynia

 • Kozłowski Artur
  Weryfikacja dokumentacji manewrowej jednostki typu „Supply ship” w oparciu o środowisko symulatora NT- PRO 5000

09:25-09:35        Przerwa
09:35-10:05
 • Kasprzak Paweł
  Dynamiczne określanie zapasu wody pod stępką z wykorzystaniem symulatora NAVI TRAINER 5000

 • Karski Kacper
  Bezpieczeństwo nawigacji zbiornikowców na Morzu Bałtyckim

10:05-10:15       Zakończenie seminarium