Malliciah Goodman Jersey  III EDYCJA ZAJĘĆ Z GEOGRAFII FIZYCZNEJ W LABORATORIUM METO whitesandstreatment.com
busola

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej w miesiącach maj i czerwiec 2018 roku realizuje zajęcia z geografii fizycznej z młodzieżą licealną, będące wspólnym przedsięwzięciem Akademii Marynarki Wojennej i 3. Liceum Ogólnokształcącym z Sopotu. W ramach umowy Akademii z Gminą Miasta Sopot uczniowie 3. Liceum uczestniczą w zajęciach z geografii fizycznej prowadzonych przez kontradmirała w stanie spocz. dr. inż. Czesława DYRCZA w laboratorium meteorologiczno-oceanograficznym METOC. Organizacyjnie zajęcia wspiera st. chor. sztab. mar. Grzegorz KOWALSKI.
Podczas pobytu w naszej Uczelni licealiści mają możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną oraz korzystają z zasobów Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Prowadzenie tego typu zajęć dla uczniów szkoły średniej jest możliwe dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1016524
1016520
1016525
1016526
1016527
1016528
1016529
1016530
1016531
1016533