Tematy prac dla studiów podyplomowych

Lp. Promotor Temat pracy Cel pracy Uwagi/dyplomant
H4
1. W. Morgaś Wyznaczanie parametrów pól geofizycznych Ziemi dla nawigacji podwodnej Ustalenie stan poznania i sposoby pomiaru parametrów pól geofizycznych Ziemi przydatnych do nawigacji okrętów podwodnych sprawdzić czy temat jest dostępny
2. W. Morgaś Projekt prac hydrograficznych dla potrzeb planowania zagospodarowania przestrzennego akwenu odpowiedzialności DUM w Słupsku Ustalenie wymagań, stanu rozpoznania i zakresu prac hydrograficznych niezbędnych do planowania zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich na przykładzie DUM w Słupsku sprawdzić czy temat jest dostępny
3. W. Morgaś Zakres stosowania postanowień Konwencji SOLAS na okrętach Marynarki Wojennej (alternatywnie Straży Granicznej) Ustalenie zakresu stosowania i sposobów nadzorowania postanowień Konwencji SOLAS na okrętach Marynarki Wojennej lub Straży Granicznej sprawdzić czy temat jest dostępny
4. A. Felski Możliwości zastosowania kompasu satelitarnego w hydrografii Ocenić obszar możliwych zastosowań kompasu satelitarnego w pomiarach hydrograficznych sprawdzić czy temat jest dostępny
5. A. Felski Możliwości zastosowania systemu EGNOS w pracach hydrograficznych Ustalenie możliwych zastosowań systemu w hydrografii na podstawie własności systemu sprawdzić czy temat jest dostępny
6. Z. Kopacz Metodyka projektowania NHZ dla zadań instytucji pozabudżetowych Opracowanie rodzajów informacji nawigacyjnej i hydrograficznej oraz źródeł jej pozyskiwania i wytwarzania sprawdzić czy temat jest dostępny
11. K. Naus Współczesne metody budowania numerycznego modelu powierzchni dna Analiza porównawcza metod przetwarzanie danych batymetrycznych na numeryczny model powierzchni dna sprawdzić czy temat jest dostępny
12. K. Naus Charakterystyka dna morskiego zgodna z modelem standardu S-57 Analiza ilościowa i jakościowa charakterystyk opisowych i geometrycznych dna morskiego kodowanych w Elektronicznej Mapie Nawigacyjnej sprawdzić czy temat jest dostępny
13 M. Wąż Wyznaczanie pozycji pojazdu podwodnego Ustalenie możliwości wyznaczania pozycji pojazdów podwodnych. Analiza możliwości stosowania metod porównawczych w nawigacji podwodnej. Robert Tebin H5
14 M. Wąż Wykorzystanie dronów w pracach hydrograficznych Ustalenie możliwości zastosowania dronów w prowadzeniu prac hydrograficznych. temat jest dostępny
15 M. Wąż Metody prowadzenia wywiadu ferromagnetycznego w akwenach płytko i głębokowodnych na przykładzie Miliana Shipmanagement LTD Maciej Nieczogłomski
16 M. Wąż Wykonywanie pomiarów batymetrycznych bezzałogowym statkiem powietrznym w płytkowodnej strefie przybrzeżnej Wykonywanie pomiarów batymetrycznych bezzałogowym statkiem powietrznym od linii brzegowej do głębokości 2m z wykorzystaniem algorytmów programu Agisoft Kamil Kirko
Lp. Promotor Temat pracy Cel pracy Uwagi/ dyplomant
H5
1. K. Zwolak Poimiary hydrograficzne autonomicznymi pojazdami podwodnymi Dokonać analizy parametrów technicznych przykładowych autonomicznych pojazdów podwodnych i ocenić ich przydatnosć do prowadzenia pomiarów hydrograficznych dla celów bezpieczeństwa nawigacji. temat jest dostępny
2. K.Zwolak Otwarte bazy danych batymetrycznych Dokonać analizy możliwości i ograniczeń korzystania z otwartych baz danych batymetrycznych w kontekście wybranych zastosowań. sprawdzić czy temat jest dostępny
3. A.Makar Wyznaczanie orientacji przestrzennej hydrograficznej jednostki pomiarowej Analiza porównawcza czujników ruchu, kołysań i wahań pionowych stosowanych w hydrografii sprawdzić czy temat jest dostępny
4. A.Makar Technologia CHIRP w zastosowaniach hydrograficznych Porównanie systemów hydroakustycznych monochromatycznych z CHIRP sprawdzić czy temat jest dostępny
5. W. Morgaś sprawdzić czy temat jest dostępny
6. H.Nitner Możliwości wykorzystania danych z batymetrii satelitarnej dla poszukiwania i weryfikacji położenia wraków. Na podstawie analizy współczesnych metod batymetrii satelitarnej oraz wymagań hydrograficznych, ocenić możliwości wykorzystania satelitarnych danych batymetrycznych w procesie poszukiwania wraków oraz weryfikacji informacji o wrakach. sprawdzić czy temat jest dostępny
7. A. Felski  Pomiary magnetyzmu na morzu płytkim  Przedstawić analizę możliwości wykonania mapy magnetyzmu morza płytkiego sprawdzić czy temat jest dostępny
8. A. Felski  Zmienność deklinacji na Bałtyku  Na podstawie materiałów archiwalnych opracować tendencję zmian magnetyzmu na Morzu Bałtyckim sprawdzić czy temat jest dostępny
9. A.Grządziel Możliwości wykorzystania danych sonarowych i sygnałów rozpraszania wstecznego do detekcji obiektów podwodnych Jakub Leśniewicz
10. A.Grządziel Zastosowanie hydrograficznych środków pomiarowych do badania i wizualizacji obiektów podwodnych Marta Grabińska
A. Grządziel Inspekcja rurociągów z wykorzystaniem pozjazdów podwodnych – metody i interpretacja danych hydrograficznych Jakub Janiszewski
11. Z. Kopacz sprawdzić czy temat jest dostępny
12. K. Naus  Możliwości opracowywania ortofotomapy akwenu przybrzeżnego ze zdjęć z nalotu bezzałogowego statku powietrznego Ocena bezzałogowego statku powietrznego jako platformy wykorzystywanej w procesie opracowywania ortofotomapy akwenu przybrzeżnego Wracławek Adrian
13. K. Naus  Możliwości opracowywania numerycznego modelu terenu portu morskiego ze zdjęć z nalotu bezzałogowego statku powietrznego Ocena bezzałogowego statku powietrznego jako platformy wykorzystywanej w procesie opracowywania numerycznego modelu portu morskiego sprawdzić czy temat jest dostępny
14 S.Świerczyński Skaning laserowy3D jako źródło informacji o terenie Analiza wykorzystania nowoczesnego skaningu laserowego 3D do zbierania informacji o terenie i ocena ich dokładności. sprawdzić czy temat jest dostępny
15 S.Świerczyński Wykorzystanie platformy GIS w nawigacji Analiza zanieczyszczeń środowiska morskiego na przykładzie Zatoki Gdańskiej. sprawdzić czy temat jest dostępny
16 K.Ćwiklik Akustyczne możliwości zobrazowania osadów terygenicznych na szelfie sprawdzić czy temat jest dostępny
17 K.Ćwiklik Analiza współczesnych metod badania dna morskiego dla potrzeb oceny sedymentacji osadów dennych. sprawdzić czy temat jest dostępny