Malliciah Goodman Jersey  Działalność dydaktyczna whitesandstreatment.com
busola

Symulator wykorzystywany jest w procesie dydaktycznym AMW do szkolenia: podchorążych, studentów cywilnych, absolwentów AMW służących na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP oraz do szkolenia załóg jednostek cywilnych. Oprogramowanie pozwala na szkolenie w zakresie:

  • Prowadzenia nawigacji w dowolnych warunkach hydrometeorologicznych;
  • Wyznaczania pozycji i oceny jej dokładności przy pomocy wszystkich dostępnych nowoczesnych metod, za wyjątkiem metod astronomicznych;
  • Dokonywania korekt głównych przyrządów nawigacyjnych jak log, kompas czy echosonda;
  • Obsługi i wykorzystania radaru z funkcją ARPA (dostępne są trzy rodzaje radarów Bridge Master E, Nukleus2, Furuno);
  • Obsługi i wykorzystania elektronicznej mapy nawigacyjnej – WECDIS (Navi Sailor 4100);
  • Prowadzenia wachty morskiej z elementami manewrowymi cumowania i kotwiczenia;
  • Prowadzenia operacji ratowniczych;
  • Prowadzenia operacji RAS;
  • Ćwiczenia procedur awaryjnych;
  • Ćwiczenia procedur oraz obsługi narzędzi dostępnych operatorowi VTS.