Malliciah Goodman Jersey  Działalność dydaktyczna whitesandstreatment.com
busola

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje zajęcia ze studentami I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Do zajęć tych należą przedmioty:

  • Militarne zastosowania systemów informacji przestrzennej
  • Nawigacyjno-Hydrograficzne Zabezpieczenie Działań Bojowych
  • Przygotowanie operacji na szelfie
  • Eksploatacja bogactw naturalnych
  • Meteorologia i oceanografia
  • Ochrona środowiska morskiego
  • Hydrografia morska
  • Przybrzeżne prace hydrograficzne
  • Pomiary hydrograficzne
  • Kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

Dodatkową działalnością dydaktyczną Zakładu jest prowadzenie szkoleń z nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działalności na morzu, kursów hydrografów kat. B oraz studiów podyplomowych z zakresu hydrografii przygotowujących do uzyskania dyplomu hydrografa kat. A.

Szkolenia prowadzone są dla studentów kierunków geodezyjnych i realizowane są w miesiącach kwiecień - czerwiec każdego roku. Od kilkunastu lat uczestniczą w nich studenci Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmijsko Mazurskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Kursy to przede wszystkim kurs hydrografów kategorii B. Realizowany jest w porozumieniu z kadrą DZH MW oraz BHMW oraz w oparciu o bazę sprzętową tych instytucji.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków pokrewnych takich nauk jak nawigacja, geodezja i geografia oraz osób posiadających doświadczenie wyniesione z pracy w instytucjach związanych z hydrografią i kartografią oraz eksploatacją środowiska morskiego.

Dodatkowe informacje zawarte są w zakładce: oferta.