Malliciah Goodman Jersey  Działalność dydaktyczna whitesandstreatment.com
busola

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje zajęcia ze studentami I i II stopnia wojskowych studiów stacjonarnych, cywilnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Do zajęć tych należą przedmioty:

- Nawigacja I
- Nawigacja II
- Astronawigacja
- Metody opracowania danych
- Infrastruktura nawigacyjna
- Automatyzacja nawigacji
- Bezpieczeństwo w technologiach offshore
- Nawigacja taktyczna
- Bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie
- Kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej