Malliciah Goodman Jersey  Działalność dydaktyczna whitesandstreatment.com
busola

Działalność dydaktyczna zakładu obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku nawigacja, studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych STCW działu pokładowego, prowadzone w ramach przedmiotów:

·        Urządzenia nawigacyjne,

·        Systemy nawigacyjne,

·        Teoria systemów nawigacyjnych,

·        Satelitarne systemy nawigacyjne,

·        Systemy pomiarowe w technologiach offshore,

·        Pomiary magnetyzmu ziemskiego,

·        Teoria systemów nawigacyjnych,

·        Systemy Informacji Przestrzennej,

·        Geoinformatyka,

·        Przyrządy i systemy pomiarowe,

·        Systemy pozycjonowania obiektów.

Pracownicy zakładu opracowali wiele podręczników:

Felski A., Okrętowe urządzenia nawigacyjne. Eksploatacja okrętowego odbiornika satelitarnego systemu nawigacyjnego, WSMW, Gdynia 1983. D1
 Felski A., Pomiar prędkości okrętu, AMW, Gdynia 1998.
 D2
Felski A., Urbański J., Satelitarne systemy nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi, AMW, Gdynia 1997.
 D3
Felski A., Urządzenia nawigacyjne. Materiały pomocnicze dla studentów II roku nawigacji DSW, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.  D4
Felski A., Jaskólski K., Okrętowe urządzenia nawigacyjne. Przewodnik do zajęć laboratoryjnych (złożony do druku), AMW, Gdynia 2016.  Felski13
Jaskólski K., Availability and integrity model of Automatic Identification System (AIS) Information, Munich, GRIN Publishing GmbH, ISBN: 978-3-656-70789-9, Munich 2014.  D6

Kopacz Z., Urbański J., Radionawigacyjne systemy hydrograficzne, WSMW, Gdynia 1981.

 D7
Kopacz Z., Urbański J.,  Wykorzystanie systemów radionawigacyjnych w hydrografii morskiej, Cz. A i B, AMW, Gdynia 1989.  D8
Orenowicz W., Okrętowe urządzenia nawigacyjne, Cz. 1, WSMW, Gdynia 1982.  D9
Orenowicz W., Dewiacja kompasu magnetycznego, WSMW, Gdynia 1979.  D10
Posiła J., Szybka P., Magnetyzm Ziemi, okrętu, kompas magnetyczny, kompensacja i określanie dewiacji, AMW, Gdynia 2006.  D11
Posiła J., Mięsikowski M., Kompas żyroskopowy z korekcją zewnętrzną (GKU-2), AMW, Gdynia 2006.  D12
Posiła J., Szybka P., Klasyczne kompasy żyroskopowe z korektą wewnętrzną, AMW, Gdynia 2006.  D13
Urbański J., Kopacz Z., Posiła J., Wykorzystanie systemów nawigacyjnych, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978.  D14
Urbański J., Kopacz Z., Wyznaczanie stref działania i stref dokładności systemów nawigacyjnych, WSMW, Gdynia 1975.  
Urbański J., Kopacz Z., Zasady wystawiania i kalibracji radionawigacyjnych systemów hydrograficznych, WSMW, Gdynia 1981.