Malliciah Goodman Jersey  O zakładzie whitesandstreatment.com
busola

Zakład Urządzeń Nawigacyjnych został utworzony w roku 1973 jako komórka organizacyjna nieetatowego Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej - wówczas nazwany Zakładem Okrętowych Urządzeń Nawigacyjnych.

Po ośmiu latach działalności rozbudowano go o:

·        Pracownię Okrętowych Urządzeń Nawigacyjnych,

·        Pracownię Okrętowych Systemów Nawigacyjnych,

·        Laboratorium Radionawigacji.

W roku 2007 zmieniono jego nazwę na Zakład Systemów Nawigacyjnych i Bezpieczeństwa Morskiego, a po dwóch, kolejnych latach zlikwidowano.

W lutym 2016 roku został reaktywowany jako Zakład Urządzeń Nawigacyjnych, w wyniku reorganizacji Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej.

Zakładem kierowali m.in.:

kmdr mgr inż. Jan PAWLAK Pawlak
   
kmdr prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI Felski
   
kmdr dr inż. Wacław Morgaś Morgas
   
kmdr prof. dr hab. inż. Cezary SPECHT 59393f2908363
   
kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI miesik