Prace badawcze

Projekty badawcze realizowane w INiHM po 2010r

1. Projekt badawczy PECS 98097 The Formal Model of Availability of EGNOS Measurements with Defined Level of Accuracy (Sformalizowany model oceny dostępności pomiarów EGNOS o zdefiniowanym poziomie dokładności). Akademia Marynarki Wojennej 2009-2012.

2. Projekt badawczy rozwojowy Nr O R00 0106 12 pt. „Zintegrowany system planowania perymetrycznej ochrony i monitoringu morskich portów i obiektów krytycznych oparty o autonomiczne bezzałogowej jednostki pływające”. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 2010–2012.

3. Projekt badawczy własny Nr O N526 216539 pt. „Optymalizacja hydroakustycznego poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych”. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011–2013.

4. Projekt badawczy międzynarodowy finansowany w ramach konkursu „BONUS 2012 Innovation”, The Captain Assistant system for Navigation and Routing during Operations in Harbor (System asystujący kapitanowi w nawigacji podczas operacji w porcie), realizowany przez konsorcjum międzynarodowe w składzie: Astri Polska (lider projektu), Akademia Marynarki Wojennej, Aachener Gesellshaft fur Innovation und Technologietransfer m.B.H. (AGIT/ARIC) – Niemcy, Aachen University Institute of Automatic Control (RWTH, IRT) – Niemcy, l’Université de Montpellie (UM) – Francja, 2014–2016.

5. Projekt badawczy zlecony przez firmę Asseco Poland S. A., Algorytm symulacji pozycji jednostki – prognozowanie pozycji jednostek pływających na podstawie szczątkowych danych nawigacyjnych, rozwiązanie wdrożone w dwóch państwach europejskich basenu Morza Śródziemnego, 2014.

Prace statutowe realizowane w INiHM po 2010r

1. Badanie problemów integracji czujników klasy MEMS w systemach nawigacyjnych. 2012 – 2014;
2. Matematyczne modelowanie procesów nawigacyjnych. 2013 – 2015;
3. Automatyzacja nawigacji bezzałogowego nawodnego obiektu pływającego. 2015 – 2017;
4. Bezpieczeństwo żeglugi na akwenach występowania piractwa morskiego. 2015 – 2017;
5. Bezpieczeństwo prowadzenia nawigacji na akwenach arktycznych. 2015 – 2017;