Publikacje

 1. Grządziel A., Wąż M., System echosondy wielowiązkowej w pomiarach batymetrycznych planowanych tras żeglugowych. Logistyka nr 6/2014, str. 4250-4256.
 2. Felski A., Świerczyński S., Naus K., Wąż M., Zwolan P, Tendencje rozwoju systemów wspomagania pilota morskiego. Logistyka Nr 6/2014, str. 3544-3551.
 3. Naus K., Wąż M., Determining ship position in a harbour based on omnidirectional image of the coastline. Annual of Navigation, No. 21, pp. 187-214, Gdynia 2014.
 4. Stupak T., Wąż M., Badanie możliwości wykrycia indywidualnej pławy ratowniczej PLB. Logistyka nr 3/2014, ISSN 1231-5478, str. 6022-6027.
 5. Świerczyński S., Wąż M, Koncepcja jednoczesnego wykorzystania wielu stacji radiolokacyjnych do estymacji ech radarowych na potrzeby systemów VTS. Logistyka nr 6/2014, str. 10156-10165.
 6. Wąż M., Naus K., Estymowana pozycja radarowa. Logistyka nr 3/2014, str. 6626-6633.
 7. Wąż M., Stupak T., Wiarygodność obrazów radarowych na wskaźnikach symulatorów nawigacyjnych. Logistyka nr 3/2014, ISSN 1231-5478, str. 6634-6643.
 1. Felski A., Jaskólski K., Banyś P., Comprehensive assessment of Automatic Identification System (AIS) data application to anti-collision manoeuvring, Journal of Navigation, 2015 : vol. 68.
 2. Felski A., Nowak A., Has EGNOS its own place in Maritime Navigation? 2015 International Association of Institutes of Navigation World Congress, Prague : 2015.10.20, 2015.10.23.
 3. Felski A., Possibilities of more accurate navigation with the utilization of new solutions in radar technology, Scientific Journals of the Maritime Uniwersity of Szczecin, 2015, no. 44 (116).
 4. Felski A., Some aspects of development in radar technology in the context of accurate positioning, Annual of Navigation, 2015, no. 22.
 5. Grządziel A., Wąż M., Naus K., Felski A., Niepewność pomiaru głębokości w pasie pomiarowym „swath” echosondy wielowiązkowej, TTS Technika Transportu Szynowego. Koleje – Tramwaje – Metro, 2015, nr 12.
 6. Grządziel A., Felski A., Wąż M., Experience with the use of a rigidly-mounted side-scan sonar in a harbour basin bottom investigation. Ocean Engineering. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2015.09.026 , 2015.
 7. Jaskólski K., Maritime safety in terms of the availability for the AIS class B binary data transmission, based on static measurements, performed on the VTS Zatoka Gdańska, Annual of Navigation,  2015, no. 22.
 8. Kopacz Z., Morgaś W., Criteria for estimating navigational safety at sea, Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2015 : [t.] 56, nr 2 (201).
 9. Kopacz Z., Specht C., Oszczak S., Polish DGPS system – architecture and installation: 1995, Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2015 : [t.] 56, nr 3 (202).
 10. Naus K., Electronic navigational chart as an equivalent to image produced by hypercatadioptric camera system, Polish Maritime Research, 2015 : 22, nr 1 (85).
 11. Naus K., Marchel Ł., SLAM aided Inertial Navigation System, Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2015 : [t.] 56, nr 1 (200).
 12. Naus K., Turek P., The still picture camera as a tool for angular measurements of surface objects in an off-shore area,  Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2015 : [t.] 56, nr 1 (200).
 13. Naus K., Wąż M., Precision in determining ship position using the omnidirectional map to visual shoreline image comparative method. Journal of Navigation, DOI: 10.1017/S0373463315000739, Cambridge 2015.
 14. Naus K., Wąż M., Accuracy of measuring small heeling angles of a ship using an inclinometer. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, No. 44 (116), pp. 29-36, Gdynia 2015.
 15. Naus K., Wąż M., Grządziel A., Kamera CCD jako narzędzie do wzorcowych pomiarów kąta przechyłu statku. s. 2763-2765. TTS Technika Transportu Szynowego12/2015.
 16. Świerczyński S., Czaplewski K., M-estimation as a tool supporting a vessel traffic controller in the VTS system, Polish Maritime Research, 2015 : vol. 22, no. 3 (87).
 17. Świerczyński S., Zwolan P., Harbour infrastructure inventory development with 3D Laser Scanning method, Annual of Navigation, 2015, no. 22;
 18. Wąż M., Naus K., Grządziel A., Kryterium doboru funkcji podobieństwa w porównywaniu obrazów radarowych. s. 3005-3011. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015.
 19. Zwolan P., Czaplewski K., Methodology of creation the simulation basin based on the projected canal through the Vistula Spit, Annual of Navigation, 2015, no. 22.