Malliciah Goodman Jersey  O pracowni whitesandstreatment.com
busola

 

Pracownia Morskiego Doskonalenia Zawodowego powstała w 2001 roku. Do chwili obecnej symulator przeszedł kilka etapów modernizacji. W 2014 zakończył się kolejny, który obejmował całkowitą wymianę sprzętu, oprogramowania oraz budowę trzech kolejnych mostków głównych. Symulator obecnie bazuje na najnowszej wersji oprogramowania symulacyjnego firmy Transas Marine (Navi Trainer 5000 z wizualizacją 6000).
Na dzień dzisiejszy zespół symulatorów składa się z następujących sześciu zasadniczych części składowych:

Mostek główny
Mostek główny wyposażony jest w 7 kanałów wizualizacji z możliwością konfiguracji kata w płaszczyźnie horyzontalnej. Głównym elementem mostka jest pulpit wyposażony w 5 modułów odpowiadających za poszczególne urządzenia ( WECDIS, RADAR, odbiorniki systemów satelitarnych, namiernik). Dodatkowo na pulpicie umieszczono panele dotykowe poszczególnych urządzeń nawigacyjnych.

Trzy mostki dedykowane okrętom MW RP
Mostki znajdują się na pierwszym piętrze Pracowni Morskiego Doskonalenia Zawodowego. Ich konfiguracja obejmuje pulpit wraz z urządzeniami nawigacyjnym oraz panelem uzbrojenia oraz 3 kanałów wizualizacji. 2 mostki posiadają kanał oparty na monitorach oraz jeden na projektorach multimedialnych. 

Indywidualne stanowiska treningowe
Na konfigurację stanowisk indywidualnych składa się 8 stanowisk treningowych wyposażonych w 2 główne moduły. Są nimi panel CONNING oraz WECDIS/RADAR. Dodatkowo w tym pomieszczeniu zainstalowano stanowisko instruktora oraz 2 projektory multimedialne.

Symulator VTS
Wykorzystywany jest do szkolenia operatorów systemu VTS. Jest wyposażony w moduły VTS oraz RADAR. Sytuacja nawigacyjna zobrazowana jest na ekranie dzięki zastosowaniu projektora multimedialnego

Sala wykładowa
Wyposażona jest w dwa wielofunkcyjne komputery z możliwością przypisywania im dowolnych paneli funkcyjnych. Informacje można prezentować na 2 telewizorach LCD oraz projektorze multimedialnym.

Stanowisko instruktora oraz moduł do tworzenia nowych obszarów i modeli jednostek