Malliciah Goodman Jersey  O zakładzie whitesandstreatment.com
busola

Zakład Nawigacji wchodzi w skład Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej. Jego zadaniem jest prowadzenie działalności dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk stosowanych obejmujących zagadnienia wykorzystywania informacji dla potrzeb bezpieczeństwa nawigacyjnego i ochrony morskiej, infrastruktury nawigacyjnej, transportu oraz sportu i rekreacji.
Po ośmiu latach na mocy decyzji Rektora –Komendanta AMW Zakład Nawigacji wznowił działalność w wyniku przekształcenia struktury komórek dydaktycznych i naukowych WNiUO w lutym 2016 roku. Poprzednikiem obecnego Zakładu był również Zakład Nawigacji funkcjonujący do 2008 roku. Kierownikami poprzedniego zakładu byli między innymi: kmdr dr hab. inż. Stanisław Kołaczyński, kmdr dr inż. Tadeusz Dąbrowski i kmdr dr inż. Ryszard Meller.