Ekspertyzy

Ekspertyzy wykonane

  • Norma Obronna NO-06-A058-7:2005, Cyfrowe mapy morskie – Dodatkowe warstwy wojskowe – Część 7: Trasy (Digital nautical charts – Additional military layers – Part 7: Routes, areas and limits), akweny i granice, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, autorstwo, Warszawa 2005.
  • Norma Obronna NO-07-A080:2006, Locja działań minowych – Bałtyk Południowy – Trasy Q (Mine warfare pilots – Southern Baltic – Q router), Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, współautorstwo, Warszawa 2006.
  • Norma Obronna NO-06-A062-1:2007, Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej – Część 1: Wymagania ogólne (Warship Electronic Chart Display and Information System – Part 1: General requirements), Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, współautorstwo, Warszawa 2007.
  • Norma Obronna NO-06-A062-2:2007, Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej – Część 2: Metody badań i wymagane wyniki badań (Requirements for a research method and results it delivers, when used for researching the Warship Electronic Chart Display and Information System (WECDIS), have been defined in this Standard), Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, współautorstwo, Warszawa 2007.
  • Opracowywanie dokumentacji projektu badawczego zleconego przez firmę Asseco Poland SA, pt. „Algorytm symulacji pozycji jednostki – prognozowanie pozycji jednostek pływających na podstawie szczątkowych danych nawigacyjnych”,  Gdynia 2014. Rozwiązanie wdrożone w dwóch państwach europejskich basenu Morza Śródziemnego w 2014.
  • Norma Obronna NO-07-A020 2001 Procedury związane z wizytami okrętów wojennych w portach. Norma opracowana w związku z nawigacyjnym planowaniem rejsów okręrów Marynarki Wojennej RP.