Kursy

Kurs Specjalistyczny Hydrografa morskiego kategori B

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie teoretycznych zasad i wiedzy praktycznej niezbędnej do wzbogacania umiejętności tych osób, które wykonują już prace hydrograficzne pod nadzorem, aby stopniowo mogły one pracować samodzielnie w zakresie wymagań dla hydrografów morskich kategorii B. Kurs realizowany jest w porozumieniu z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej RP oraz Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego MW.

Założenia wstępne kursu:

  • Kwalifikacje kandydatów na kurs: wykształcenie minimum średnie (zalecane wyższe techniczne); uczestnicy kursu powinni posiadać minimalne doświadczenie hydrograficzne uzyskane w trakcie prac hydrograficznych prowadzonych w ramach pojedynczej grupy pomiarowej odpowiadającej stanowisku „pomiarowy”.
  • Układ zajęć:  I wersja: Zajęcia prowadzone są w układzie zjazdów tygodniowych od poniedziałku do piątku, jeden tydzień w miesiącu (ok. 6 miesięcy). W trakcie każdego zjazdu realizowanych jest 35 godzin zajęć (7 godz. dziennie). II wersja: Zajęcia w układzie ciągłym prowadzone przez 6 tygodni od poniedziałku do piątku (ok. 1,5 miesiąca). Realizowanych jest 35 godzin zajęć tygodniowo (7 godz. dziennie).
  • Koszt uczestnictwa uzależniony jest od liczby słuchaczy: kalkulacja kosztowa w postaci oferty przygotowywana jest dla każdej grupy lub instytucji i firm zainteresowanych przeszkoleniem personelu do wykonywania prac hydrograficznych. Cena zalezna jest w głównej mierze od kosztów eksploatacji jednostki pływającej, sprzętu pomiarowego i bazy dydaktycznej.
  • Kurs kończy się egzaminem końcowym ze znajomości tematyki kursu przed komisją, w której skład wchodzą specjaliści z Akademii Marynarki Wojennej, Biura Hydrograficznego MW oraz Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Warunki dopuszczenia do egzaminu określa organizator kursu i podaje do ogólnej wiedzy w dniu rozpoczęcia kursu.
  • Uczestnicy kursu otrzymują świadectwa ukończenia kursu, które nie są równoznaczne z otrzymaniem dyplomów hydrografa morskiego kat. B. Do otrzymania dyplomu hydrografa kat. B wymagane jest odbycie praktyki w prowadzeniu prac hydrograficznych w wymiarze i na warunkach określonych przez Biuro Hydrograficzne MW RP.
  • Tematyka kursu pozostaje w zgodności z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Minimalny zakres wiedzy wykładanej na kursie określają standardy nauczania (Standards of Competence for Hydrographic Surveyors) opracowane wspólnie przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną IHO (International Hydrographic Organization),  Międzynarodową Federację Geodetów IFS (International Federation of Surveyors) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartografów ICA (International Cartographic Association). Do pobrania na podstronie: http://nawigacja.gdynia.pl/zaklady/zaklad-hydrografii/

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem INiHM lub z kierownikiem kursu.

Kierownik kursu:
mgr inż. Henryk NITNER
tel. 261 262 774
e-mail: h.nitner@amw.gdynia.pl