Malliciah Goodman Jersey  Szkolenia whitesandstreatment.com
busola
Hydrograf 7 Szkolenie z nawigacji i hydrografii morskiej dla studentów kierunków geodezyjnych

Szkolenie jest dedykowane dla studentów kierunków geodezyjnych i dotyczy podstaw nawigacji, astronawigacji, hydrografii morskiej i nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działań jednostek pływających. Szkolenie prowadzone jest w formie teoretycznej i praktycznej. Realizowane jest w oparciu o bogatą bazę laboratoryjną Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej a także prowadzone jest na okręcie hydrograficznym Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW RP. Studenci przechodzą szkolenie na symulatorach nawigacyjnych, manewrowych, symulatorze Radar-ARPA, ECDIS-WECDIS i w planetarium.

Hydrograf 1

Zajęcia praktyczne na morzu realizowane są z zakresu prowadzenia nawigacji morskiej oraz podstawowych prac hydrograficznych z wykorzystaniem pokładowych systemów i urządzeń nawigacyjnyjno-hydrograficznych. Studenci zapoznają się z bogatym wyposażeniem okrętu hydrograficznego oraz uczestniczą w pomiarach hydrograficznych realizowanych  na akwenie Zatoki Gdańskiej. Szkolenie trwa od 2 do 4 dni i jest realizowane w miesiącach od kwietnia do czerwca każdego roku akademickiego. Czas trwania oraz termin szkolenia należy wcześniej uzgodnić w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej.

                                                                       Hydrograf 2 Hydrograf 6

Uwaga: Na czas wykonywania zadań praktycznych na okręcie wymagane jest wykupienie przez studentów ubezpieczenia NW.

                                                                       Hydrograf 4 Hydrograf 3

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 23-25 maj 2018 roku. W dniu 24 maja planowane jest wyjście w morze na pokładzie okrętu hydrograficznego.

Zobacz jak to było w latach ubiegłych: http://www.nawigacja.gdynia.pl/aktualnosci/120-szkolenie-dla-studentow-pw-i-uwm

 

Pytania i zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu INiHM lub bezpośrednio do kierownika szkolenia.

 

Kierownik szkolenia:
dr inż. Kajetan Ćwiklik 
tel. 261 262 717, 261 262 774 
e-mail: k.cwiklik@amw.gdynia.pl