Prace badawcze

Oferta prac Naukowo-Badawczych:

1. Infrastruktura nawigacyjna w zakresie:

  • Projektowania akwenów nawigacyjnych (tory wodne, kotwicowiska, poligony itp.);
  • Projektowania oznakowania nawigacyjnego (dla potrzeb określania pozycji i oznaczania niebezpieczeństw itp.);
  • Projektowania systemów monitoringu i regulacji ruchu (dla potrzeb bezpieczeństwa nawigacyjnego i innych).

2. Projektowanie osłony nawigacyjno-hydrograficznej dla procesów standardowych i specjalnych (transport, pomiary, określanie elementów manewrowych itp.).
3. Oferta projektu badawczego: „The map of EGNOS accuracy and availability in harbors” (Mapa dokładności i dostępności systemu EGNOS w portach).

Udział pracowników Instytutu w projektach badawczych:

  1. Projekt rozwojowy Nr DOBR-BIO4/090/13137/2013, pt. „Autonomiczne platformy nawodne (APN)”. Realizowany przez konsorcjum w składzie: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (lider projektu), Akademia Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Okrętowej S.A., Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska. Wykonawca autonomicznego systemu nawigacyjnego. Projekt realizowany w latach 2014 – 2018.
  2. Projekt badawczy międzynarodowy finansowany w ramach konkursu „BONUS 2012 Innovation”, The Captain Assistant system for Navigation and Routing during Operations in Harbor (System asystujący kapitanowi w nawigacji podczas operacji w porcie), realizowany przez konsorcjum międzynarodowe w składzie: Astri Polska (lider projektu), Akademia Marynarki Wojennej, Aachener Gesellshaft fur Innovation und Technologietransfer m.B.H. (AGIT/ARIC) – Niemcy, Aachen University Institute of Automatic Control (RWTH, IRT) – Niemcy, l’Université de Montpellie (UM) – Francja. Projekt realizowany w latach 2014–2016.
  3. Projekt badawczy międzynarodowy Europejskiej Agencji Obrony Contract No A-919-ESM1-GP.07, Signature resonse analysis on multi-influence mines (Analiza wpływu pól fizycznych okrętów na wielokanałowe zapalniki min morskich), realizowany w ramach programu European Unmanned Maritime Systems for Mine-Counter-Measures and other naval applications (Europejskie bezzałogowe morskie systemy dla obszaru przeciwdziałania minowego i innych morskich zastosowań) przez konsorcjum w składzie: TNO Defence Security and Safety – Holandia (lider projektu), Akademia Marynarki Wojennej, SA Electrónica Submarina (SAES) – Hiszpania, Saab – Szwecja, Kockums AB – Szwecja, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) – Norwegia, DGA – Francja,WTD-71 – Niemcy, Centre of Ship Signature Management (CSSM) – Niemcy; Wykonawca system pozycjonowania modułów pomiarowych pozyskiwania sygnatur pól fizycznych. Projekt realizowany w latach 2012–2015.
  4. Projekt badawczy rozwojowy nr DOBR-BIO4/033/13015/2013, Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego, realizowany przez konsorcjum w składzie: Akademia Marynarki Wojennej, Politechnika Krakowska, Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Sp. z o.o., Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Główny wykonawca systemu map elektronicznych dla symulatora środowiska morskiego i konsoli zdalnego sterowania oraz autonomicznego systemu nawigacyjnego. Projekt realizowany w latach 2014–2016.