Staże naukowe

Szanowni Państwo,

oferujemy odbycie staży naukowych w Naszym Instytucie. Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy z zakresu nawigacji, hydrografii, hydrometeorologii, systemów informacji przestrzennej oraz wielu innych pokrewnych dziedzin będących w kręgu zainteresowań naukowych Naszych pracowników. To doskonała forma podnoszenia i pogłębienia wiedzy. Proponujemy odbycie bezpłatnych staży naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Mile widziane są osoby z zagranicznych ośrodków naukowych i uczelni wyższych. Dla każdego stażysty opracowywany jest indywidualny harmonogram, w którym wyznacza się opiekuna naukowego oraz określa zakres i cel prowadzonych badań naukowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych, czas trwania oraz datę odbycia stażu. Decyzję o przyjęciu na staż, na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, podejmuje Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w porozumieniu z Dyrektorem INiHM.

Poniżej prezentujemy relację z odbytego stażu naukowego studenta Nippon Foundation/GEBCO Training Program z Mauritiusu.

W dniach 24.07. – 11.08.2017 r. w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej gościliśmy w ramach stażu Pana Sattiabaruth Seeboruth z Mauritiusu, który na co dzień odpowiedzialny jest za pomiary hydrograficzne w Ministry of Housing and Lands. Pobyt w Instytucie poświęcony był pogłębianiu wiedzy z zakresu pomiarów batymetrycznych z zastosowaniem autonomicznych pojazdów podwodnych, w szczególności przewidywanej dokładności tego typu pomiarów.

Podsumowaniem stażu było seminarium naukowe zorganizowane w dniu 10.08.2017 r. Tematem seminarium było: „Mapping accuracy for AUV acquired bathymetry”.
W trakcie pobytu w Gdyni Pan Seeboruth miał również okazję zapoznać się z wyposażeniem i metodami akwizycji danych w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW oraz z organizacją pracy Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP.

Pobyt w Akademii Marynarki Wojennej jest pierwszą wizytą Pana Seeboruth na zakończenie studiów batymetrii oceanicznej na Uniwersytecie New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. Staże naukowe i wizyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych są integralną częścią programu Nippon Foundation/GEBCO Training Program. Kolejnym przystankiem naszego gościa będzie Norwegia, gdzie zapozna się ze szczegółami eksploatacji pojazdów podwodnych firmy Kongsberg, następnie wróci do USA, aby wziąć udział w warsztatach poświęconych planowaniu rejsu badawczego na Oceanie Indyjskim.

Nippon Foundation/GEBCO Training Program jest długofalowym projektem edukacyjnym, mającym na celu wykształcenie nowej generacji hydrografów, przygotowanych również do prowadzenia prac badawczych najgłębszych akwenów naszej planety. Jest to jeden z elementów działalności międzynarodowej organizacji GEBCO (General Bathymetric Chart of the Ocean), stawiającej sobie za cel szczegółowe poznanie niezbadanych do dziś obszarów światowego oceanu.