Usługi fotogrametryczne

Oferujemy profesjonalne usługi fotogrametryczne w oparciu o najlepsze na rynku oprogramowanie PIX4D Mapper Pro oraz ArcGis Esri. Jako jedni z nielicznych na rynku posiadamy komercyjną wersję profesjonalnych programów do produkcji ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, modeli 3D budynków. Ze względu na posiadane kompetencje oraz doświadczenie gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług mapowych, fotogrametrycznych.

Posiadamy najlepszą flotę dronów na rynku usług fotogrametrycznych:

DJI PHANTOM 2 – maszyna do rozpoznania wstępnego, inspekcji lotniczych.
DJI MAVIC PRO – maszyna do rozpoznania wstępnego, inspekcji lotniczych.
DJI MATRICE 100 – maszyna do nalotu fotogrametrycznego.
DJI MATRICE 600 – maszyna do nalotu fotogrametrycznego.

Opracowanie fotogrametryczne – Aktualna mapa lotnicza, ortofotomapa, fotomapa to połącznie wysoko precyzyjnych zdjęć lotniczych oraz danych GPS. Wynikiem tej fuzji jest bieżące, najbardziej aktualne odwzorowanie terenu. Mapa wykonana tą techniką charakteryzuje się zachowaniem wiernych odległości lub kątów w stosunku do rzeczywistego otoczenia.

Model 3D obiektów rzeczywistych – Bryła trójwymiarowa zbudowana na podstawie wykonanych z drona kampanii pomiarowych. Wynikiem takiego opracowania jest model o niewyobrażalnej precyzji. Może on służyć do prezentacji wyników prac budowlanych, planowaniu prac architektonicznych, implementacji modeli rzeczywistych do gier komputerowych.

Do czego służy opracowanie fotogrametryczne?
W związku z ciągłym rozwojem technologii oraz dostępnością dronów efekty ich prac w zakresie fotogrametrii mogą być wykorzystane w coraz większej liczbie gałęzi przemysłu. Przykładowymi zastosowaniami będą:

– inspekcja obiektów budowlanych i inżynieryjnych;
– inwentaryzacja gruntów rolnych;
– prezentacja modelów architektonicznych 3D w planowaniu inwestycji;
– szacowanie skutków klęsk żywiołowych;
– szacowania stanu drzewostanu;
– kontrola wycinki lasów;
– prezentacja modeli 3D osiedli mieszkaniowych, domów jednorodzinnych (deweloperzy, agencje nieruchomości);
– kontrola, jakości oraz wolumenu upraw;
– dokładne szacowanie powierzchni oraz kubatury złóż;
– ocena stanu linii trakcyjnych, kolejowych;
– kontrola stanu technicznego farm wiatrowych;
– implementacja obiektów świata rzeczywistego do obszaru wirtualnego;

Cennik usług dronem
Istnieje możliwość wystawienia faktury.
Inspekcje techniczne- farmy wiatrowe, mosty, trakcje elektryczne, ciągi komunikacyjne, konstrukcje inżynieryjne.

Ortofotomapa, numeryczny model terenu, modele 3D

RODZAJ USŁUGI Obszar do 5 ha Obszar powyżej 5 ha Obszar powyżej 20 ha
Ortofotomapa (JPG+TIFF)
+
Numeryczny model terenu
wycena indywidualna wycena indywidualna wycena indywidualna
Model 3D architektury W zależności od wielkości budynku, obszaru

Czas wygenerowania produktu uzależniony jest od ilości danych fotogrametrycznych jednak w zależności od potrzeb jesteśmy w stanie wyznaczyć wstępny materiał już na miejscu wykonywania usługi. Przetwarzanie całej kampanii pomiarowej jest wykonywane do 24h od wykonania pracy. W cenę usługi wchodzi georeferencja danych fotograficznych za pomocą profesjonalnego odbiornika GPS RTK. Obróbka materiału wykonywana jest ręcznie, a nie za pomocą przetwarzania automatycznego!

Obróbka gotowych kampanii fotogrametrycznych dostarczonych przez klienta (PIX4D MAPPER, ARCGIS PRO).

200 zdjęć – wycena indywidualna Powyżej 200 zdjęć – wycena indywidualna Powyżej 500 zdjęć – wycena indywidualna