busola

Kierownik Zakładu
kmdr por. dr hab. inż. Krzysztof NAUS - prof. AMW

Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych:
prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI
kmdr ppor. dr inż. Krzysztof JASKÓLSKI
kmdr ppor. dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI
por. mar. mgr inż. Łukasz MARCHEL

Dane kontaktowe pracowników zakładu:

KNAUS
kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS - prof. AMW

pok. 205/7
tel. 261-262-950
e-mail: knaus@wp.pl k.naus@amw.gdynia.pl

felski
prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI

pok. 104/10
tel. 261-262-707
e-mail: a.felski@amw.gdynia.pl

Krzy J
kmdr ppor. dr inż. Krzysztof JASKÓLSKI

pok. 100/7
tel. 261-262-837
e-mail: k.jaskolski@amw.gdynia.pl

Sawek
kmdr ppor. dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI

pok. 200/7
tel. 261-262-948
e-mail: s.swierczynski@amw.gdynia.pl

ukasz
por. mar. mgr inż. Łukasz MARCHEL

pok. 100/7 
tel. 261-262-837
e-mail: l.marchel@amw.gdynia.pl

awatar

.pl

awatar