Malliciah Goodman Jersey  Studia Podyplomowe: Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej whitesandstreatment.com
busola

 

ZSN

 

Celem studiów jest przedstawienie ich uczestnikom współczesnego stanu technik i systemów pozwalających lokalizować obiekty ruchome (wszelkie pojazdy lub transportowane towary) oraz ludzi dla celów ratownictwa, nadzoru, optymalnego zarządzania, zwiększenia wydajności i aktywizacji społecznej oraz wskazanie możliwości wykorzystania nawigacji satelitarnej w praktyce gospodarczej i społecznej.

Studia są adresowane do osób otwartych na innowacje, doskonalenie swojej działalności i nowatorskie rozwiązania, zaangażowanych w działalność gospodarczą (tak produkcyjną jak i usługową), przede wszystkim kierownictwa średniego szczebla, pracowników administracji państwowej, samorządowej czy organizacji społecznych.

Warunkiem zakwalifikowania jest posiadanie dyplomu wyższego wykształcenia. Organizatorzy nie stawiają warunków, co do poziomu lub kierunku wykształcenia.

Osobom posiadającym wykształcenie nawigacyjne Dyrektor INiHM może zaliczyć zrealizowaną tematykę programu studiów.

 

Kierownik ZSN

kpt. mar. dr inż. Krzysztof Jaskólski

k.jaskolski@amw.gdynia.pl

tel. 261262837

 

Zarys programu nauczania (grupy treści kształcenia):

 

 •  Nawigacja lądowa i morska

 • Elementy meteorologii współczesnej
 • Podstawy systemów nawigacyjnych

 • Elementy geodezji i kartografii

 • Metody opracowania danych

 • Nawigacyjne systemy satelitarne

 • Przykłady zastosowań w administracji powiatowej i firmie transportowej

 

Karty przedmiotów

 

Informacje ogólne:

 

 • czas trwania studiów: 2 semestry;

 • rozpoczęcie studiów: w październiku lub w marcu danego roku;

 • forma studiów: studia niestacjonarne;

 • odpłatność: 2 raty semestralne po 1880 zł lub opłata jednorazowa 3730 zł.