Pracownia systemów nawigacyjnych

Zakład Urządzeń Nawigacyjnych
Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
tel. 261-262-898
e-mail: psn@nawigacja.gdynia.pl

O pracownii

Pracownia Morskiego Doskonalenia Zawodowego powstała w 2001 roku. Do chwili obecnej symulator przeszedł kilka etapów modernizacji. W 2014 zakończył się kolejny, który obejmował całkowitą wymianę sprzętu, oprogramowania oraz budowę trzech kolejnych mostków głównych. Symulator obecnie bazuje na najnowszej wersji oprogramowania symulacyjnego firmy Transas Marine (Navi Trainer 5000 z wizualizacją 6000).
Na dzień dzisiejszy zespół symulatorów składa się z następujących sześciu zasadniczych części składowych:

Mostek główny
Mostek główny wyposażony jest w 7 kanałów wizualizacji z możliwością konfiguracji kata w płaszczyźnie horyzontalnej. Głównym elementem mostka jest pulpit wyposażony w 5 modułów odpowiadających za poszczególne urządzenia ( WECDIS, RADAR, odbiorniki systemów satelitarnych, namiernik). Dodatkowo na pulpicie umieszczono panele dotykowe poszczególnych urządzeń nawigacyjnych.

Trzy mostki dedykowane okrętom MW RP
Mostki znajdują się na pierwszym piętrze Pracowni Morskiego Doskonalenia Zawodowego. Ich konfiguracja obejmuje pulpit wraz z urządzeniami nawigacyjnym oraz panelem uzbrojenia oraz 3 kanałów wizualizacji. 2 mostki posiadają kanał oparty na monitorach oraz jeden na projektorach multimedialnych.

Indywidualne stanowiska treningowe
Na konfigurację stanowisk indywidualnych składa się 8 stanowisk treningowych wyposażonych w 2 główne moduły. Są nimi panel CONNING oraz WECDIS/RADAR. Dodatkowo w tym pomieszczeniu zainstalowano stanowisko instruktora oraz 2 projektory multimedialne.

Symulator VTS
Wykorzystywany jest do szkolenia operatorów systemu VTS. Jest wyposażony w moduły VTS oraz RADAR. Sytuacja nawigacyjna zobrazowana jest na ekranie dzięki zastosowaniu projektora multimedialnego

Sala wykładowa
Wyposażona jest w dwa wielofunkcyjne komputery z możliwością przypisywania im dowolnych paneli funkcyjnych. Informacje można prezentować na 2 telewizorach LCD oraz projektorze multimedialnym.

Stanowisko instruktora oraz moduł do tworzenia nowych obszarów i modeli jednostek

Skład osobowy

mgr inż. Paweł Pawłowski

mgr inż. Tadeusz Piętka

mgr inż. Marcin Skóra

kpt. mar. dr inż. Piotr Zwolan

Działalność dydaktyczna

Symulator wykorzystywany jest w procesie dydaktycznym AMW do szkolenia: podchorążych, studentów cywilnych, absolwentów AMW służących na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP oraz do szkolenia załóg jednostek cywilnych. Oprogramowanie pozwala na szkolenie w zakresie:

 • Prowadzenia nawigacji w dowolnych warunkach hydrometeorologicznych;
 • Wyznaczania pozycji i oceny jej dokładności przy pomocy wszystkich dostępnych nowoczesnych metod, za wyjątkiem metod astronomicznych;
 • Dokonywania korekt głównych przyrządów nawigacyjnych jak log, kompas czy echosonda;
 • Obsługi i wykorzystania radaru z funkcją ARPA (dostępne są trzy rodzaje radarów Bridge Master E, Nukleus2, Furuno);
 • Obsługi i wykorzystania elektronicznej mapy nawigacyjnej – WECDIS (Navi Sailor 4100);
 • Prowadzenia wachty morskiej z elementami manewrowymi cumowania i kotwiczenia;
 • Prowadzenia operacji ratowniczych;
 • Prowadzenia operacji RAS;
 • Ćwiczenia procedur awaryjnych;
 • Ćwiczenia procedur oraz obsługi narzędzi dostępnych operatorowi VTS.

Działalność naukowa

Lista publikacji

 • Świerczyński S., Zwolan P. Harbour infrastructure inventory development with 3d laser scanning method. Annual of Navigation 22/2015, str. 99-108 ISSN: 1640-8632
 • Zwolan P., Czaplewski K. Methodology of creation simulation basin based on the canal through the vistula spit, annual of navigation 22/2015, str. 05-21 ISSN: 1640-8632
 • Zwolan P., Czaplewski K. Struktura modelu matematycznego symulatora nawigacyjno manewrowego. Logistyka 6/2014. ISSN 1231-5478
 • Zwolan P., Czaplewski K. Evaluation of vessel simulation model compatibility with its equivalent in reality. Annual of navigation 20/2013,
 • Zwolan P., Czaplewski K. Analysis of a real vessel and its simulation model behavior. Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, 36(108)
 • Zwolan P., Czaplewski K. Using the software of NAVI TRAINER PRO 5000 simulator for assessment of the designed navigational infrastructure. Annual of navigation 18/2011, pp.1-14
 • Zwolan P., Czaplewski K. The use of simulation methods to determine the maximum dimensions of the ship capable to maneuvering on the selected sea area. Annual of navigation 18/2011 pp 15-23

Kontakt