Zakład nawigacji

Zakład Nawigacji
Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
tel. 261-262-525

O zakładzie

Zakład Nawigacji wchodzi w skład Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej. Jego zadaniem jest prowadzenie działalności dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk stosowanych obejmujących zagadnienia wykorzystywania informacji dla potrzeb bezpieczeństwa nawigacyjnego i ochrony morskiej, infrastruktury nawigacyjnej, transportu oraz sportu i rekreacji.

Po ośmiu latach na mocy decyzji Rektora –Komendanta AMW Zakład Nawigacji wznowił działalność w wyniku przekształcenia struktury komórek dydaktycznych i naukowych WNiUO w lutym 2016 roku. Poprzednikiem obecnego Zakładu był również Zakład Nawigacji funkcjonujący do 2008 roku. Kierownikami poprzedniego zakładu byli między innymi: kmdr dr hab. inż. Stanisław Kołaczyński, kmdr dr inż. Tadeusz Dąbrowski i kmdr dr inż. Ryszard Meller.

Skład osobowy

inż. Katarzyna Banaszak

kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz – prof. AMW

dr. Zdzisław Kopacz - prof. AMW

st.chor. szt. Grzegorz Kowalski

dr inż. Wacław Morgaś - prof. AMW

kmdr por. dr inż. Arkadiusz Narloch

dr. inż Dariusz Nowak

dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Wolski - prof. AMW

Kierownik Zakładu Nawigacji kpt. mar dr inż. Karolina Zwolak

kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk

kmdr (rez.) dr inż. Mariusz Mięsikowski

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje zajęcia ze studentami I i II stopnia wojskowych studiów stacjonarnych, cywilnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Do zajęć tych należą przedmioty:

– Nawigacja I
– Nawigacja II
– Astronawigacja
– Metody opracowania danych
– Infrastruktura nawigacyjna
– Automatyzacja nawigacji
– Bezpieczeństwo w technologiach offshore
– Nawigacja taktyczna
– Bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie
– Kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

Działalność naukowa

Lista publikacji

2018

 • Dyrcz C., Analiza zjawiska piractwa morskiego w 2017 roku, „Nautologia”, Nr 155, Polskie Towarzystwo Nautologiczne, 2018, s. 16–20.
 • Dyrcz C., Warunki Zlodzenia Zatoki Puckiej, „Nautologia”, Nr 155, Polskie Towarzystwo Nautologiczne, 2018, s. 11–15.

2017

 • Dyrcz C., Analysis of hydrometeorological conditions in the South Baltic Sea during the stormy weather on 27th November, 2016, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, Nr 2(209), AMW, Gdynia 2017,
  s. 15–30.
 • Dyrcz C., Analysis of ice conditions in the Baltic sea and in the Puck Bay, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, Nr 3(210), AMW, Gdynia 2017, s. 13–31.
 • Dyrcz C., Meteorology and Oceanography. Terms, definitions and explanations, Wydawnictwo Akademickie, Gdynia 2017.
 • Dyrcz C., Safety of navigation in the Arctic, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, Nr 4(211), AMW, Gdynia 2017, s. 129–146.
 • Narloch A., „The impact of developed polynomial on accuracy of setting down a position’s coordinates based on measurements of two bearings”. Annual of navigation 24/2017, pages 103-117
 • A.Grządziel, D.Nowak, M.Wąż, Wykrywanie i lokalizowanie obiektów podwodnych sonarem bocznym jako element bezpieczeństwa żeglugi, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Instytut Naukowo-Wydawczniczy „Spatium”, R.18, nr 12, s.140-143 CD, 2017.
 • Felski A. (red), Banaszak M., Grządziel A., Nowak A., Wąż M., Zwolak K. Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych. AMW, Gdynia 2017
 • Dariusz Nowak, Mariusz Wąż, Artur Grządziel, The modern offshore oil detection and monitoring systems. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Instytut Naukowo-Wydawczniczy „Spatium”, R.18, nr 12, s.324-326, 2017.
 • Dariusz Nowak, Mariusz Wąż, Artur Grządziel, Tadeusz Stupak, Detection of weak echoes from the radar video signal. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Instytut Naukowo-Wydawczniczy „Spatium”, R.18, nr 12, s.477-480, 2017.
 • Karolina Zwolak, Benjamin Simpson, Bob Anderson, Evgenia Bazhenova, Robin Falconer, Timothy Kearns, Hiroki Minami, Jaya Roperez, Azmi Rosedee, Hadar Sade, Neil Tinmouth, Rochelle Wigley, Yulia Zarayskaya, An unmanned seafloor mapping system: The concept of an AUV integrated with the newly designed USV SEA-KIT,OCEANS 2017 – Aberdeen, Aberdeen : IEEE Xplore, 2017
 • Karolina Zwolak, Andrzej Felski, Current state of deep ocean bathymetric exploration, Annual of Navigation, 2017, no. 24, s. 257-267
 • Artur Grządziel, Mariusz Wąż, Karolina Zwolak, Metody interpretacji obrazów sonarowych, Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych / pod redakcją naukową Andrzeja Felskiego, Wydawnictwo Akademickie AMW, 2017, s. 153-212
 • Rochelle Wigley, Yulia Zarayskaya, Evgenia Bazhenova, Robin Falconer, Karolina Zwolak, Nippon foundation / GEBCO ocean mapping training program at the university of New Hampshire: 13 years of success and alumni activities, OCEANS 2017 – Aberdeen, s.5
 • Andrzej Felski, Marcin Banaszak, Artur Grządziel, Karolina Zwolak, tan wiedzy w zakresie poszukiwania i lokalizowania obiektów podwodnych na wodach płytkich, Wydawnictwo Akademickie AMW, 2017, s. 11-25
 • Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz, Conversion of geodetic coordinates into flat (2-dimensinal) coordinates PL-UTM for the purposes of navigation, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej,2017 : R. 58, nr 1 (208), s. 45-60
 • Józef Urbański, Zdzisław Kopacz, Janusz Posiła, Maritime navigation; part 1, Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2017, 242 s.
 • Józef Urbański, Zdzisław Kopacz, Janusz Posiła, Maritime navigation : part 2, Gdynia: Wydawnictwo Akademickie AMW, 2017, 276 s.
 • Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne działalności ludzkiej na morzu; cz.1; systemy bezpieczeństwa i ochrony żeglugi, Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2017, 289 s
 • Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Zarządzanie bezpieczeństwem żeglugi na obszarach VTS, Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2017, 292 s.
 • Andrzej Banachowicz, Adam Wolski, A comparison of the least squares with Kalman filter methods used in algorithms of fusion with dead reckoning navigation data, 2017 : vol. 11, no. 4, s. 691-695
 • Andrzej Banachowicz, Adam Wolski, Methods of position estimation in parametric navigation, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport, 2017 : vol. 95, s[19]-25
 • Adam Wolski, Operation of seagoing cruise ships in polar waters of the Antarctica, Scientific Journal of the Silesian University of Technology. Series Transport, 2017 : vol. 96, s. [215]-219

2016

 • Dyrcz C., Analysis of Sea Accidents (2002–2015), „Annual of Navigation” 23/2016, Gdynia 2016, s. 151–157.
 • Dyrcz C., Zagrożenie bezpieczeństwa na akwenach morskich, „Bałtyk dla wszystkich” 2016, Global Compact Poland, 2016.
 • Dyrcz C., Żegluga w Arktyce, „Nautologia”, Nr 153, Polskie Towarzystwo Nautologiczne, 2016, s. 11–19.
 • Naus K., Narloch A., „Optymalna konfiguracja struktury dwuznakowejw żegludze przybrzeżnej jednostek transportowych”. Gospodarka materiałowa i logistyka 9/2016,  pp. 662-670
 • Dariusz Żołnieruk: Nakres drogi okrętu, cz. 1. Wyznaczanie pozycji zliczonej na standardowej mapie morskiej. Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2016. Podręcznik akademicki, wydanie I
 • A. Grządziel, A.Felski, Szerokość pasa pomiarowego echosondy wielowiązkowej w kontekście bezpieczeństwa transportu morskiego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 9/2016, s. 268–279 (CD).
 • A. Grządziel, M. Wąż, Estimation of effective swath width for dual-head multibeam echosounder, Annual of Navigation 23/2016, s. 173-183, DOI: 10.1515/aon-2016-0012
 • Narloch A., „Dokładność wyznaczania pozycji z pomiarów nadliczbowych do brzegowych stacji radarowych w aspekcie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych w strefach VTS”. Gospodarka materiałowa i logistyka 9/2016, pp. 649-661.
 • Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś,Analytical dependence relations of converting geodetic coordinates into UTM coordinates recommended in hydrographic work, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2016 : R. 57, nr 2 (205), s. 61-73
 • Adam Wolski, „Żegluga oceaniczna po loksodromie i ortodromie z elementami trygonometrii sferycznej i płaskiej”, Inżynieria, Szczecin 2016, str.136.
 • A.Banachowicz, A.Wolski „Information as an element of the navigation decision making proces”, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” Volume 92/2016, s.10-31, Gliwice 2016
 • K. Skóra, A. Wolski „Voyage planning”, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” Volume 92/2016, s.80-85, Gliwice 2016.

2015

 • Dyrcz C., Akademia Marynarki Wojennej w latach 2007–2015, „Nautologia”, Nr 152, Polskie Towarzystwo Nautologiczne, 2015, s. 59–70.
 • Dyrcz Cz., Nitner H., Kalendarium Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (1920–2015), „Nautologia”, Nr 152, Polskie Towarzystwo Nautologiczne, 2015, s. 22–36.
 • Artur Grządziel, Andrzej Felski, Mariusz Wąż, Experience with the use of a rigidly-mounted side-scan sonar in a harbour basin bottom investigation, Ocean Engineering, 2015, vol. 109, pp. [439]-443
 • Krzysztof Naus, Mariusz Wąż, Artur Grządziel, Kamera CCD jako narzędzie do wzorcowych pomiarów kąta przechyłu statku, TTS Technika Transportu Szynowego,2015, nr 12, s. 2763-2765
 • Artur Grządziel, Mariusz Wąż, Krzysztof Naus, Andrzej Felski, Niepewność pomiaru głębokości w pasie pomiarowym „swath” echosondy wielowiązkowej, TTS Technika Transportu Szynowego, 2015, nr 12, s. 2575-2578
 • Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś,Criteria for estimating navigational safety at sea, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2015 : [t.] 56, nr 2 (201), s. 33-45
 • Zdzisław Kopacz, Cezary Specht, Stanisław Oszczak, Polish DGPS system – architecture and installation: 1995, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2015 : [t.] 56, nr 3 (202), s. 47-62

2014

 • Narloch A. „Ustalanie położenia wystawienia znaku nawigacyjnego w strukturze dwuznakowej”, Logistyka nr 6/2014, Instytut Logistyki i Magazynowania, (na płycie CD, strony 974-979).
 • Naus K., Narloch A., „Rozkład dokładności współrzędnych pozycji wyznaczanych metodami terrestrycznymi względem dwóch i trzech znaków nawigacyjnych”, Logistyka nr 3/2014, Instytut Logistyki i Magazynowania, (na płycie CD1, strony 4603-4614)
 • Dariusz Żołnieruk: Astronawigacja, cz. 2. Zastosowanie metod astronomicznych w nawigacji. Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2014. Podręcznik akademicki, wydanie III.
 • Dariusz Nowak, Mariusz Wąż, Elementy zabezpieczenia ratowniczego w sektorze offshore, Logistyka, 2014, nr 4, CD 1, s. 951-956
 • Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz, Algorytmy rozwiązania zadań żeglugi po loksodromie, Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 2014, nr 1 (22), s. 43-55
 • Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Miejsce nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia w nawigacji morskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2014 : [t.] 55, nr 2 (197), s. 55-72
 • Zdzisław Kopacz, Cezary Specht, Polski system DGPS – geneza: 1991-1993, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2014 : [t.] 55, nr 2 (197), s. 73-98
 • Zdzisław Kopacz, Cezary Specht, Polski system DGPS – koncepcja: 1994, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 2014 : [t.] 55, nr 3 (198), s. 63-85

2013

 • Mariusz Wąż, Artur Grządziel, Dariusz Nowak, Automatyczna detekcja obiektów sonarowych, Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, 013 : 12, nr 1, s. [29]-41
 • Krzysztof Czaplewski, Zdzisław Kopacz, Wacław Morgaś, Designing of human activity at sea in the navigational simulators environment, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013 : [t.] 36 (108), z. 2, s. 23-29
 • Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz, Rhumb-line sailing by computation, Reports on Geodesy and Geoinformatics, 2013 : vol. 94, iss. 1, pp. 14-26

2012

 • Naus K., Narloch A., „Making use of floating marks for position determination”. – Zeszyty Naukowe AM Szczecin nr 32(104) z. 2/2012, strony 137-140, Szczecin 2012
 • Narloch A., Szulc D., „Application of sequence adjustments in inland navigation position determination”. – Zeszyty Naukowe AM Szczecin nr 32 z. 1/2012, strony 55-59, Szczecin 2012
 • Nowak D. Wąż M. Nawigacyjne aspekty bezpieczeństwa żeglugi w rejonach instalacji przybrzeznych LOGITRANS – Szczyrk 2012.
 • Nowak D. Wąż M. Radar as a part of offshore installations safety system. TRANSCOMP – Zakopane 2012

Wcześniejsze

 • Szulc D. Narloch A., „Wpływ wariogramu na wiarygodność modelu 3D w metodzie krigingu”. – Zeszyty Naukowe AMW nr 4/2011, Gdynia 2010 – udział własny 50%.
 • Jankiewicz M., Narloch A., „Stealth – kierunek rozwoju morskiej broni minowej”. – Zeszyty Naukowe AMW nr 170 K/1/2007, strony 299 – 309, Gdynia 2007 – udział własny 50%.
 • Dariusz Żołnieruk: Astronawigacja, cz. 1. Wprowadzenie do astronawigacji. Pomoce astronawigacyjne. Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2008. Podręcznik akademicki, wydanie II, poprawione i uzupełnione.
 • Dariusz Żołnieruk: Latitude and Longitude Fixes In Small Boat Navigation. Materiały na I Sympozjum Nawigacyjne. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1995.
 • Dariusz Żołnieruk, Tadeusz Dąbrowski: Nieścisłości przyjętych metod określania odległości z pomiaru kąta pionowego znaku nawigacyjnego. Materiały na I Sympozjum Nawigacyjne. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1995.
 • Dariusz Żołnieruk: Materiały dydaktyczne z astronawigacji dla słuchaczy kursu oficerów pokładowych III klasy. INiHM AMW, Gdynia 1999.
 • Dariusz Żołnieruk: Refleksje nad „Nową metodą określania pozycji astronomicznych z zastosowaniem kalkulatorów programowalnych”. Przegląd Morski nr 4/1995, Gdynia 1995.
 • Józef Urbański, Dariusz Żołnieruk, Stanisław Radzewicz: Możliwości i sposoby polepszenia jakości metod astronawigacji morskiej za pomocą mikrokomputera. Zeszyty Naukowe AMW nr 1/112/92, Gdynia 1992.
 • Czesław Dyrcz, Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz, Maritime navigation initiatives at EU level, Reports on Geodesy, 2009, nr 2/87, s. [121]-127
 • D. Nowak, „ECDIS – system elektronicznej mapy” Przegląd Morski 04.1998r;
 • D. Nowak, „Podwodne giganty morskie – atomowe okręty podwodne nosiciele rakiet balistycznych” Przegląd Morski 02. 1999r; (współautor . J. Zawadzki);
 • D. Nowak, „Podwodne giganty morskie – atomowe okręty podwodne nosiciele rakiet manewrujących” Przegląd Morski 03. 1999r; (współautor . J. Zawadzki);
 • D. Nowak, „Analiza transformacji układów odniesienia współrzędnych GPS\GLONASS” Zeszyty Naukowe AMW nr 3.1999r;
 • D. Nowak, „Methods of transformation radar pictures in comparative navigation” materiały na XII Międzynarodową konferencję Naukowo – Techniczną zorganizowaną przez Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN i Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW 2000r (współautor . M. Wąż);
 • D. Nowak, „Analiza niektórych aspektów kartograficznych w Zautomatyzowanych Systemach Dowodzenia MW w odniesieniu do standardów NATO” Zeszyty Naukowe AMW nr 2.2000r.
 • D. Nowak, Selected aspects of meteorological and ballistic fire preparation in polish C4 naval systems. – VIII Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej OBR CTM Gdynia 2001; (współautor B. Jakubowski, M. Adamski);
 • D. Nowak, Wybrane kartograficzne aspekty zobrazowania sytuacji bojowej i nawigacyjnej w ZSyD MW w odniesieniu do sandardów NATO – IX Konferencja Naukowa „Automatyzacja Dowodzenia” Jurata 2001r. (współautor M. Wąż);
 • D. Nowak, Kartograficzne aspekty optymalizacji zobrazowania sytuacji geograficzno – bojowej w ZSyD MW. – ZN AMW II – 2001;
 • D. Nowak, Methods of transformation radar pictures in comparative navigation. – XII Międzynarodowa Konferencja N-T „Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na morzu”; AMW Gdynia 2001; (współautor M. Wąż);
 • D. Nowak, Optymalizacja odwzorowania azymutalnego perspektywicznego z dodatnim punktem rzutowania. – ZN AMW II – 2002
 • D. Nowak, Cartographic aspects of imagery information in naval automated command systems. – XIII Międzynarodowa Konferencja N-T „Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na morzu”; AMW Gdynia 2002; (współautor P. Soszyński);
 • D. Nowak, Wykorzystanie cyfrowej mapy nawigacyjnej jako elementu składowego ZSyD MW w aspekcie funkcjonujących standardów wymiany danych. – X Konferencja Naukowa „Automatyzacja Dowodzenia” Jelenia Góra 2002;
 • D. Nowak, Układ odniesienia współrzędnych a dokładność w Zautomatyzowanym Systemie Dowodzenia MW. – X Konferencja Naukowa „Automatyzacja Dowodzenia” Jelenia Góra 2002; (współautor B. Jakubowski);
 • D. Nowak, Wektorowa mapa radarowa a zobrazowanie sytuacji nawigacyjnej i bojowej ZSyD MW (cz.1) – ZN AMW I – 2003;
 • M. Wąż, D. Nowak Wektorowa mapa radarowa a komputerowe zobrazowanie sytuacji nawigacyjnej Materiały z VII Konferencji Naukowej „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” Zakopane 2003.
 • D. Nowak, Symulowana komputerowo rastrowa mapa radarowa dla wybranego wycinka lądu strefy przybrzeżnej. Materiały z VII Konferencji Naukowej „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” Zakopane 2003.
 • D. Nowak, Standardy wymiany danych w systemie elektronicznej mapy – INFOTEL 1/2004 (współautor R. Trawinski);
 • D. Nowak, Określanie pozycji na morzu – radionawigacja a systemy hiperboliczne – INFOTEL, 4/2004
 • D. Nowak, System elektronicznej mapy jako element składowy ZSyD MW w aspekcie funkcjonujących standardów wymiany danych. Materiały z VIII Konferencji Naukowej „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” Zakopane 2004.
  Praczyk T., Nowak D., Identification of ships radio stations using Kohonen neural network. – Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej – “The part of navigation in support of human activity on the sea”. Gdynia 2004.
 • D. Nowak, The Validation of Ship Direction Indicators Using a GPS – RTK. Materiały z “XI International Scientific and Technical Conference on Maritime Traffic Engineering” Świnoujście 2005.
 • D. Nowak, The vector radar image. Materiały z „VI International Symposium on Navigation” Gdynia 2005.
 • D. Nowak, Interoperacyjność a standardy w ZSYD MW – Przegląd Morski 05.2005r;
 • D. Nowak, Analiza dokładności wyznaczania kierunku przez kompas transduktorowy INI 200 C.PLATH. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport 2005.
 • Praczyk T., Nowak D. Application of bearing and distance trees to characteristic points of the coast identification 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering. Conference Proceedings. Świnoujście 2007.
 • Nowak D. Panasiuk A. Situation depiction in operator console of naval command and weapon control system 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering. Conference Proceedings. Świnoujście 2007.
 • Nowak D. Wąż M. Navigational aspects of maritime safety in offshore installations areas -windfarms. – Materiały z Konferencji Naukowej LOGITRANS – Szczyrk 2011.

Ciekawostki

Pierwszy statek bezzałogowy

Do niedawna wizja całkowicie automatycznych obiektów poruszających się w naszym świecie dla przeciętnego człowieka była abstrakcją rodem z fantastyki naukowej. Trochę to dziwne, bowiem bezzałogowe obiekty kosmiczne ludzkość uruchamiała już ponad 50 lat temu, zanim ludzie zaczęli latać w kosmos. Można to zrozumieć, jeśli uwzględnić, że dla przeciętnego zjadacza chleba kosmos nadal jest pojęciem abstrakcyjnym.

W ostatnich latach obiekty poruszające się bez załogi na pokładzie stały się codziennością, jednak teraz z kolei są utożsamiane
z zabawkami, które otrzymują dzieci na komunię. Tym czasem wokół nas roi się od przeróżnych obiektów bezzałogowych, głównie
w powietrzu, często pod wodą, czasami na powierzchni wody. Nadal są to obiekty relatywnie niewielkie, jednak do niedawna niewiele osób mogło sobie wyobrazić wielki statek towarowy bez załogi.

Możliwe, że już niedługo i to się zmieni. Rolls-Royce jako lider w badaniach nad rozwojem bezzałogowej żeglugi otrzymał ostatnio dotację od fińskiej agencji innowacji – Tekes na ten cel i przekonuje, że do końca tej dekady (zostało tylko 3 lata) zdalnie sterowane statki będą używane komercyjnie. Przekonuje, że już dziś dostępne są technologie, które umożliwiają stworzenie bezzałogowego
i autonomicznego statku. Projekt Advanced Autonomous Waterborne Applications Initiative (AAWA), prowadzony przez brytyjski koncern wraz z największymi fińskimi uniwersytetami: Tampere University of Technology, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Åbo Akademi University, Aalto University i University of Turku, służy wykreowaniu rozwiązań służących do stworzenia pierwszej takiej jednostki. Badane są systemy bezpieczeństwa, systemy nawigacji oraz możliwości dostosowania takich statków do obecnych przepisów morskich.

Kontakt