Zakład urządzeń nawigacyjnych

Zakład Urządzeń Nawigacyjnych
Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
tel. 261-262-950
e-mail: zun@nawigacja.gdynia.pl

O zakładzie

Zakład Urządzeń Nawigacyjnych został utworzony w roku 1973 jako komórka organizacyjna nieetatowego Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej – wówczas nazwany Zakładem Okrętowych Urządzeń Nawigacyjnych.

Po ośmiu latach działalności rozbudowano go o:

 • Pracownię Okrętowych Urządzeń Nawigacyjnych,
 • Pracownię Okrętowych Systemów Nawigacyjnych,
 • Laboratorium Radionawigacji.

W roku 2007 zmieniono jego nazwę na Zakład Systemów Nawigacyjnych i Bezpieczeństwa Morskiego, a po dwóch, kolejnych latach zlikwidowano.

W lutym 2016 roku został reaktywowany jako Zakład Urządzeń Nawigacyjnych, w wyniku reorganizacji Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej.

Zakładem kierowali m.in.:

kmdr mgr inż. Jan PAWLAK
kmdr prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI
kmdr dr inż. Wacław Morgaś
kmdr prof. dr hab. inż. Cezary SPECHT
kmdr dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI

Skład osobowy oraz osoby współpracujące z zakładem

Kierownik Zakładu Urządzeń Nawigacyjnych kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus - prof. AMW

prof. dr hab. inż. Andrzej Felski

kmdr ppor. dr inż. Krzysztof Jaskólski

kmdr ppor. dr inż. Sławomir Świerczyński

por. mar. mgr inż. Łukasz Marchel

mgr inż. Jarosław Apanowicz

mgr inż Karol Grzelak

 • pok.

dr inż. Wacław Morgaś - prof. AMW

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna zakładu obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku nawigacja, studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych STCW działu pokładowego, prowadzone w ramach przedmiotów:

 • Urządzenia nawigacyjne,
 • Systemy nawigacyjne,
 • Teoria systemów nawigacyjnych,
 • Satelitarne systemy nawigacyjne,
 • Systemy pomiarowe w technologiach offshore,
 • Pomiary magnetyzmu ziemskiego,
 • Teoria systemów nawigacyjnych,
 • Systemy Informacji Przestrzennej,
 • Geoinformatyka,
 • Przyrządy i systemy pomiarowe,
 • Systemy pozycjonowania obiektów.

Pracownicy zakładu opracowali wiele podręczników:

Felski A., Okrętowe urządzenia nawigacyjne. Eksploatacja okrętowego odbiornika satelitarnego systemu nawigacyjnego, WSMW, Gdynia 1983.
 Felski A., Pomiar prędkości okrętu, AMW, Gdynia 1998.
Felski A., Urbański J., Satelitarne systemy nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi, AMW, Gdynia 1997.
Felski A., Urządzenia nawigacyjne. Materiały pomocnicze dla studentów II roku nawigacji DSW, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.
Felski A., Jaskólski K., Okrętowe urządzenia nawigacyjne. Przewodnik do zajęć laboratoryjnych (złożony do druku), AMW, Gdynia 2016.
Jaskólski K., Availability and integrity model of Automatic Identification System (AIS) Information, Munich, GRIN Publishing GmbH, ISBN: 978-3-656-70789-9, Munich 2014.
Kopacz Z., Urbański J., Radionawigacyjne systemy hydrograficzne, WSMW, Gdynia 1981.
Kopacz Z., Urbański J.,  Wykorzystanie systemów radionawigacyjnych w hydrografii morskiej, Cz. A i B, AMW, Gdynia 1989.
Orenowicz W., Okrętowe urządzenia nawigacyjne, Cz. 1, WSMW, Gdynia 1982.
Orenowicz W., Dewiacja kompasu magnetycznego, WSMW, Gdynia 1979.
Posiła J., Szybka P., Magnetyzm Ziemi, okrętu, kompas magnetyczny, kompensacja i określanie dewiacji, AMW, Gdynia 2006.
Posiła J., Mięsikowski M., Kompas żyroskopowy z korekcją zewnętrzną (GKU-2), AMW, Gdynia 2006.
Posiła J., Szybka P., Klasyczne kompasy żyroskopowe z korektą wewnętrzną, AMW, Gdynia 2006.
Urbański J., Kopacz Z., Posiła J., Wykorzystanie systemów nawigacyjnych, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978.
Urbański J., Kopacz Z., Wyznaczanie stref działania i stref dokładności systemów nawigacyjnych, WSMW, Gdynia 1975.
Urbański J., Kopacz Z., Zasady wystawiania i kalibracji radionawigacyjnych systemów hydrograficznych, WSMW, Gdynia 1981.
Felski A., Jaskólski K., Navigational Instruments (podręcznik), PNA, Gdynia 2018. ISBN: 978-83-948860-9-7

Działalność naukowa

Lista publikacji

2017

Felski. A., Zwolak K., Current state of deep ocean bathymetric exploration, Annual of Navigation, 2017, no. 24, s. 257-267.

Felski. A., Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych, Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2017.

Jaskólski K., Automatic Identification System (AIS) dynamic data estimation based on discrete Kalman Filter (KF) algorithm, Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2017 : R. 58, nr 4(211), s. 71-87.

Jaskólski K., Two-dimensional coordinate estimation for missing automatic identification system (AIS) signals based on the discrete Kalman filter algorithm and universal transverse mercator (UTM) projection, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2017, no. 52(124), s. 82-89.

Naus K., Zwolan P., ABPP motion simulator based on 3D ENC, Annual of Navigation, 2017, no. 24, s. 137-145.

Naus K., Angel A., Application of unmanned aerial vehicle (UAV) to photogrammetric developments, Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2017 : R. 58, nr 4(211), s. 113-127.

Naus K., Nowak A., Dokładność zliczania drogi z pomiarów kursu i prędkości wykonywanych urządzeniem „NavQuest 600”, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 6, s. 975-977.

Naus K., Nowak A., Log „Navquest 600” oraz żyrokompas „KVH 1750” jako system nawigacyjny do wyznaczania współrzędnych pozycji, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 12, s. 1159-1162.

Wąż M., Naus K., Stupak T., Multidimensional radar display, Wielowymiarowy obraz radarowy, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 12, s. 1399-1404.

Łupina J., Naus K., Projekt regulatora kursu autonomicznej jednostki pływającej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 12, s. 1070-1073.

2016

Naus K., Wąż M., Precision in Determining Ship Position using the Method of Comparing an Omnidirectional Map to a Visual Shoreline Image. The Journal of Navigation, Vol 69 (2), pp. 391–413, Cambridge 2016.

Felski A. Methods of Improving the Jamming Resistance of GNSS Receiver. Annual of Navigation no 23/2016, pp. 185-196.

Felski A., Naus K., Wąż M. The Problem of the Instrument Stabilization During Hydrographic Measurements. Reports on Geodesy and Geoinformatics Vol. 100, Issue 1, 2016 pp. 55-65.

Felski A., Gortad M. The Significance of an Antenna for Jamming Resistance of a GPS Receiver. ZN AMW 4/2016, pp. 5-16.

Jaskólski K., Application for Simulating Gyro-Compass Behavior, Annual of Navigation 23 / 2016(1), pp. 159-172 PNA, Gdynia 2016, DOI: 10.1515/aon-2016-0011.

Naus K., Szymak P., Accuracy of positioning autonomous biomimetic underwater vehicle using additional measurement of distances. Annual of Navigation 2016, no. 23, pp. 5-21.

Wąż M., Naus K., Grządziel A., Automatyzacja nawigacji morskich platform transportowych, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 9, (CD), s. 833-841, Gdynia 2016.

Naus K., Narloch., Optymalna konfiguracja struktury dwuznakowej w żegludze przybrzeżnej jednostek transportowych. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 9, s. 662-670, Gdynia 2016.

Szymak P., Praczyk T., Naus K., Szturomski B., Malec M., Morawski M., Research on Biomimetic Underwater Vehicles for Underwater ISR. Proceedings of SPIE; vol. 9831; ISSN: 0277-786X, Bellingham 2016.

Szymak P., Naus K., Chmielak M., Research on subsystem of obstacles detection based on physical model of Biomimetic Underwater Vehicle. Applied Mechanics and Materials, 016 : vol. 817, pp. 197-205, Władysławowo 2016.

Naus K., Nowak A., The Positioning Accuracy of BAUV Using Fusion of Data from USBL System and Movement Parameters Measurements. Sensors, 2016 : vol. 16, iss. 8 ; art. 1279, pp. 1-23.

Świerczyński S., Zwolan P., Rutkowska I., Jamming as a threat to navigation. Annual of Navigation 23/2016, pp. 219-233, Gdynia 2016, DOI: 10.1515/aon-2016-0016.

Czaplewski K., Świerczyński S., Zwolan P., Using elements of integral calculus in the process of optimising the configuration of navigation positioning systems. ZN AM Szczecin 45/2016, pp. 37-43.

Marchel Ł., Automatic determination of car movement parameters based on image detection. Annual of Navigation 23/2016, pp. 199-208, Gdynia 2016, DOI: 10.1515/aon-2016-0014.

2015

Felski A., Jaskólski K., Banyś P., Comprehensive Assessment of Automatic Identification System (AIS) Data Application to Anti-collision Manoeuvring. The Journal of Navigation Vol. 68(04), pp. 697–717, Cambridge 2015.

Felski A., Grządziel A., Wąż M., Experience with the use of a rigidly-mounted side-scan sonar in a harbour basin bottom investigation. Ocean Engineering, No. 109, pp. 439–443, Philadelphia 2015.

Felski A., Some Aspects Of Development In Radar Technology In The Context Of Accurate Positioning. Annual of Navigation, 22/2015, pp. 45–57, Gdynia 2015.

Jaskólski K., Maritime Safety in Terms of the Availability for the AIS class B Binary Data Transmission, Based on Static Measurements, Performed on the VTS Zatoka Gdańska. Annual of Navigation, 22/2015, Gdynia 2015.

Naus K., Electronic Navigational Chart as equivalent omnidirectional image of the hypercatadioptric camera system, Polish Maritime Research, Vol. 22, No. 1 (85), Gdańsk 2015.

Naus K., Turek P., The still picture camera as a tool for angular measurements of surface objects in an off-shore area. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, No. 1 (200), pp. 29-36, Gdynia 2015.

Naus K., Marchel Ł., SLAM aided Inertial Navigation System. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, No. 1 (200), pp. 15-28, Gdynia 2015.

Naus K., Wąż M. Grządziel A., Kamera CCD jako narzędzie do wzorcowych pomiarów kąta przechyłu statku. s. 2763-2765. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015.

Naus K., Wąż M. Grządziel A., Kryterium doboru funkcji podobieństwa w porównywaniu obrazów radarowych. s. 3005-3011. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015.

Naus K., Wąż M. Grządziel A., Niepewność pomiaru głębokości w pasie pomiarowym swath echosondy wielowiązkowej. s. 2575-2578. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015.

Naus K. Szymak P. Chmielak M., Research on subsystem of obstacles detection based on physical model of Biomimetic Underwater Vehicle. Propulsion Systems, Mechatronics and Communication”, pod redakcją Z. Kitowskiego, J. Garusa i P. Szymaka, Trans Tech Publications Ltd, 2015, e-ISSN: 1662-7482, str. 197-205.

Naus K., Wąż M., Accurency of measuring small heeling angles of a ship using an inclinometer. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, No. 44 (116), pp. 25–28, Szczecin 2015.

Świerczyński S., Zwolan P., Harbour Infrastructure Inventory Development with 3D Laser Scanning Method. Annual of Navigation, No. 22/2015, pp. 99–108, Gdynia 2015.

2014

Felski A., Felski B., Świadomość lokalizacyjna współczesnego człowieka. Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, pp._, Radom 2014.

Felski A., Chorzewska K., Applications of Gabor wavelets in object recognition on side scan sonar images. Coordinates, vol. X, Issue 6, June 2014, pp. 48–53.

Felski A., Jaskólski K., The experience in exploitation of AIS in the context of the safety at sea, International Symposium of Advanced Intelligent Maritime Safety and Technology, Vol. 01, pp. 77–85, ISSN 2289-067X, Mokpo 2014.

Felski A., Jaskólski K., Application of AIS Position Report to determinate Reliability Positioning Information of DGPS in area of the VTS „Gulf of Gdansk”. The European Journal of Navigation, Vol. 12, No. 1, pp. 4–10, Szczecin 2014.

Felski A., Grządziel A., Dokładność pomiaru głębokości echosondą wielowiązkową na granicy pasa pomiarowego. Logistyka, No. 3, pp. 2246–2251, Radom 2014.

Felski A., Współczesne sensory magnetyczne w zastosowaniach nawigacyjnych. Logistyka No. 3, , pp. 1676–1686, Radom 2014.

Jaskólski K., Availability and integrity model of Automatic Identification System (AIS) Information. Munich, GRIN Publishing GmbH, ISBN: 978-3-656-70789-9, Munich 2014.

Jaskólski K., The availability of Automatic Identification System (AIS) based on latency position reports in the Gulf of Gdansk. Annual of Navigation, No. 21/2014, pp. 59–74, Gdynia 2014.

Jaskólski K., Using Markov Chains to Investigate the Potential Possibilities of Employing Data from an Automatic Identification System For Collision Avoidance Applications. Scientific Journal of PNA, Vol. 4 (195), pp. 51–72, Gdynia 2014.

Naus K., Felski A., Świerczyński S., Wąż M., Zwolan P., Tendencje rozwoju systemów wspomagania pilota morskiego. Logistyka, Nr 6, str. 3544–3551, Instytut Logistyki i Magazynowania, Radom 2014.

Naus K., Nowak A., ,Badanie możliwości określania parametrów ruchu statku za pomocą systemu EGNOS. Logistyka, Nr 6, Instytut Logistyki i Magazynowania, str. 7923–7932, Radom 2014.

Naus K., Nowak A., Dostępność poprawek sieciowych w pomiarach GNSS/RTN na Zatoce Gdańskiej w kontekście określania parametrów ruchu statku. Logistyka, Nr 6, str. 7913–7922, Instytut Logistyki i Magazynowania, Radom 2014.

Naus K., Szulc D., Optical fixing the positions of the off-shore objects applying the method of two reference points. Geodesy and Cartography, Vol. 63, No. 1, pp. 65–74, Warszawa 2014.

Naus K., Wpływ pomiarów obarczonych błędem grubym na dokładność wyznaczania pozycji statku metodą rozszerzonego filtru Kalmana oraz geodezyjnego wyrównania odpornego. Logistyka, Nr 3, Instytut Logistyki i Magazynowania, str. 4589–4602, Radom 2014.

Naus K., Narloch A., Rozkład dokładności współrzędnych pozycji wyznaczanych metodami terestrycznymi względem dwóch i trzech znaków nawigacyjnych. Logistyka, Nr 3, str. 4606–4614, Instytut Logistyki i Magazynowania, Radom 2014.

Naus K., Wąż M., Estymowana pozycja radarowa. Logistyka, Nr 3, str. 6626–6633, Instytut Logistyki i Magazynowania, Radom 2014.

Naus K., Olejnik A., Praczyk T., Szymak P., Wąż M., Małogabarytowa bezzałogowa łódź powierzchniowa mini USV Gambir. XVI Konferencja Naukowa PTMiTH, mat. op. Biuletyn PTMiTH, Nr 21, str. 25–26. Lidzbark Warmiński 2014.

Naus K., Felski A., Wąż M., Świerczyński S., Zwolan P., Present status and tendencies in docking systems’ development. Annual of Navigation, No. 21/2014, pp. 35-48, Gdynia 2014.

Świerczyński S., Czaplewski K., Wykorzystanie sieci geodezyjnych do wyznaczania pozycji jednostki w oparciu o obserwacje radarowe. Logistyka, Nr 6/2014, pp. 1224-1231, Radom 2014.

Świerczyński S., Wąż M., Koncepcja jednoczesnego wykorzystania wielu stacji radiolokacyjnych do estymacji ech radarowych na potrzeby systemów VTS. Logistyka, Nr 6/2014, pp. 10156-10165, Radom 2014.

Świerczyński S., Zwolan P., Wykorzystanie mobilnej platformy pomiarowej w zastosowaniach nawigacyjnych. Zeszyty Naukowe AMW, Nr 1 (196), pp. 89–93, AMW, Gdynia 2014.

2013

Felski A., Różański K., Kompas satelitarny jako kompas na rejony polarne. Zeszyty Naukowe AMW, Nr 3 (194), pp. 129–146, AMW, Gdynia 2013.

Felski A., Jaskólski K., The Integrity of Information Received by Means of AIS During Anti-collision Manoeuvring. The International Journal of Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, No. 1, pp. 95–100, GMU, Gdynia 2013.

Jaskólski K., Availability of AIS binary data transmission based on dynamic measurements performed on the Southern Baltic and the Danish Straits, Annual of Navigation, 20/2013, pp. 25–36, Gdynia 2013.

Jaskólski K., Model dostępności i wiarygodności informacji nawigacyjnej pozyskiwanej za pośrednictwem systemu AIS. Rozprawa doktorska przedłożona Radzie WNIUO, Gdynia 2013.

Naus K., Wąż M., Świerczyński S., Identification of Object Difficult to Detect by Synchronous Radar Observation Method. X International Conference Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, GMU, pp. 233–239, Gdynia 2013.

Naus K., Wąż M., Wizualizacja wielowymiarowego obrazu radarowego. Zeszyty Naukowe AMW, No. 4 (195), pp. 99–116, Gdynia 2013.

Naus K., Wąż M.,The idea of using the A* algorithm for route planning an unmanned vehicle „Edredon”. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, No. 36 (108), pp. 143–147, Szczecin 2013.

Świerczyński S., Czaplewski K., The application of methods of robust M-Estimation in establishing ship position in marine traffic surveillance systems based on radar observations. Annual of Navigation 20/2013, pp.127–147, Gdynia 2013.

Świerczyński S., Czaplewski K., Determination of ship’s positions applying the selected M-estimation methods basing on radar observations. Scientific Journals of Maritime University of Szczecin, Vol. 36 (108), pp. 149–155, Szczecin 2013.

Świerczyński S., Czaplewski K., The Automatic Identification System operating jointly with radar as the aid to navigation. Scientific Journals of Maritime University of Szczecin, Vol. 36 (108), pp.156–161, Szczecin 2013.

2012

Felski A., Chorzewska K., Dopasowywanie obrazów sonarowych w oparciu o metodę informacji wzajemnej. Zeszyty Naukowe AMW, Nr 4 (191), pp. 19–32, AMW, Gdynia 2012.

Grządziel A., Felski A., Optymalizacja techniki użycia systemu sonarowego do realizacji pomiarów w basenie portowym. Logistyka, Nr 12, pp. 709–713, Radom 2012.

Felski A., Jaskólski K., Analysis of AIS availability. The European Journal of Navigation, Vol. 10, No. 1, pp. 4–10, DGON, Bonn 2012.

Felski A., Jaskólski K., Information Unfitness of AIS. Annual of Navigation Vol. 19, part 1, pp. 17–24, Gdynia 2012.

Felski A., Nowak A., Local monitoring of EGNOS services. Annual of Navigation, Vol. 19, part 1, pp. 25–34, Gdynia 2012.

Felski A., Jaskólski K., Information unfitness as a factor constraining Automatic Identification System (AIS) application to anti-collision manoeuvring. Polish Maritime Research, 3(75), Vol 19; GUT, pp. 60–64, Gdańsk 2012.

Naus K., Wąż M., A simplified navigational chart pyramid dedicated to an autonomous navigational system. Polish Hyperbaric Research, No. 3 (40), pp. 139–163, Gdynia 2012.

Naus K., S-57 standard as a data carrier for a simplified navigational chart. Polish Hyperbaric Research, No. 3 (40), pp. 57–81, Gdynia 2012.

Naus K., Wąż M., Nowak A., Softwarowy symulator pomiarów GNSS. TTS Technika Transportu Szynowego, Nr 9/2012, ISSN 1232–3829, str. 3867–3875.

Naus K., Wąż M., Nowak A., Wpływ tłumienia sygnałów GPS na dokładność wyznaczeń współrzędnych pozycji. TTS Technika Transportu Szynowego, Nr 9/2012, ISSN 1232–3829, str. 3877–3885.

Naus K., Wąż M., Nowak A., Metody wizualizacji trójwymiarowego zobrazowania radarowego. TTS Technika Transportu Szynowego, Nr 9/2012, ISSN 1232–3829, str. 3741–3750.

Naus K., Wąż M., Nowak A., Wyznaczanie orientacji przestrzennej wiązki akustycznej sonaru metodą trzech niewspółliniowych punktów. TTS Technika Transportu Szynowego, Nr 9/2012, ISSN 1232–3829, str. 3667–3675.

Naus K., Wąż M., Nowak A., Grządziel A., Przetwarzanie i analiza obrazów sonarowych powierzchni dna basenu portowego. TTS Technika Transportu Szynowego, Nr 9/2012, ISSN 1232–3829, str. 3637–3642.

Naus K., Adam Weintrit A., Kopacz P., Bąk A., Uriasz J., Polish Approach to the IMO Model Course 1.27 on Operational Use of ECDIS. Annual of Navigation, Vol. 19, pp. 155–170, Gdynia 2012.

Naus K., Wąż M., Wykrywanie ech radarowych o małej amplitudzie sygnału. Logistyka Nr 3, Instytut Logistyki i Magazynowania, str. 2397–2400, Radom 2012.

Naus K., Wąż M., Wykorzystanie obrazów sonarowych do wyznaczania pozycji pojazdów podwodnych. Logistyka Nr 3, Instytut Logistyki i Magazynowania, str. 2401–2409, Radom 2012.

Świerczyński S., Czaplewski K., Determination of the precise observed ship’s position using the traffic control systems and applying the geodesic estimation methods. Scientific Journals of Maritime University of Szczecin, Vol. 32 (104), pp. 167–172, Szczecin 2012.

Wykonane projekty badawcze

Projekt badawczy zlecony przez Urząd Morski w Gdyni, Dedykowana mapa elektroniczna obszarów morskich RP dla celów nadzoru ruchu morskiego przez administrację morską, AMW, Gdynia 2002–2003.

Projekt badawczy własny nr 0 T00A 002 30, Model trójwymiarowego zobrazowania dna morskiego w okrętowym systemie zobrazowania mapy elektronicznej i informacji, AMW, Gdynia 2005–2008.

Projekt badawczy zlecony przez firmę Asseco Poland SA, Algorytm symulacji pozycji jednostki – prognozowanie pozycji jednostek pływających na podstawie szczątkowych danych nawigacyjnych, rozwiązanie wdrożone w dwóch państwach europejskich basenu Morza Śródziemnego w 2014.

Praca statutowa, Badanie ruchu statków z wykorzystaniem systemu automatycznej identyfikacji, AMW, Gdynia 2010–2014.

Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe

Automatyzacja procesu generowania profili sondażowych, wdrożono w Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2004.

Programowa implementacja globalnego modelu geoidy EGM96, wdrożono w Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2005.

Koncepcja trójwymiarowego zobrazowania kształtu dna morskiego na podstawie Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej i jej implementacja komputerowa, wdrożono w Marynarce Wojennej, Gdynia 2005.

Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji kartograficznej na podstawie Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej zgodnej ze standardem S-57, wdrożono w Marynarce Wojennej, Gdynia 2006.

Konwertowanie Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej zgodnej ze standardem S-57 do plików typu mif i mid dedykowanych Systemowi Informacji Geograficznej MapInfo, wdrożono w Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2006.

Sposób kodowania i transportu danych w Systemie Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS, zgłoszenie patentowe, Gdynia 2007.

System monitorowania ruchu jednostek pływających, wdrożono w Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2011.

Generator sygnałów rozgłoszeniowych TCP/IP wraz z modułem ich odbioru dla systemu monitorowania ruchu jednostek pływających, wdrożono w Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2012.

Generator numerycznego modelu dna morskiego, wdrożono w Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2014.

The method of removing interference, and circuit for removing interference in the GNSS system. Zgłoszenie patentowe nr 15460105.8/15460105, Gdynia 2015.

Nagrody za działalność naukową

Nagroda Wojewody Pomorskiego na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Innowacje 2003” za „System Map Elektronicznych dla Centrum Bezpieczeństwa Morskiego”, Gdańsk 2003.

Nagroda i dyplom za zajęcie miejsca wyróżniającego w konkursie na najbardziej wartościowy projekt racjonalizatorski i na najbardziej wartościowe opracowanie teoretyczne, niebędące projektem racjonalizatorskim przydatne dla MW (za projekt pt. „Komputerowe wspomaganie generalizacji obiektów geometrycznych zawartych w Elektronicznej Mapie Nawigacyjnej”), Gdynia 2003.

Nagroda i dyplom za zajęcie I miejsce w konkursie na najbardziej wartościowy projekt racjonalizatorski i na najbardziej wartościowe opracowanie teoretyczne, niebędące projektem racjonalizatorskim przydatne dla MW (za projekt pt. „Koncepcja trójwymiarowego zobrazowania dna morskiego na podstawie Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej”), Gdynia 2004.

Nagroda i dyplom za zajęcie VI miejsca w konkursie na najlepszy projekt racjonalizatorski zastosowany Jednostkach Wojskowych Marynarki Wojennej w danym roku kalendarzowym 2004, nadane przez Dowódcę Marynarki Wojennej RP w 2005 roku (za projekt pt. „Automatyzacja wykreślania planszetów nawigacyjnych”), Gdynia 2005.

Nagroda i dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy projekt racjonalizatorski zastosowany Jednostkach Wojskowych Marynarki Wojennej w danym roku kalendarzowym 2005, nadane przez Dowódcę Marynarki Wojennej RP w 2006 roku (za projekt pt. „Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji kartograficznej na podstawie Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej zgodnej ze standardem S-57”), Gdynia 2006.

Nagroda i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt racjonalizatorski zastosowany w Siłach Zbrojnych RP w 2005 roku, nadane przez Szefa Sztabu Generalnego WP w 2006 roku. (za projekt pt. „Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji kartograficznej na podstawie Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej zgodnej ze standardem S-57”), Warszawa 2006.

Nagroda i dyplom za zajęcie miejsca wyróżniającego się w konkursie na najlepszy projekt racjonalizatorski zastosowany Jednostkach Wojskowych Marynarki Wojennej w danym roku kalendarzowym 2007, nadane przez Dowódcę Marynarki Wojennej RP w 2008 roku (za projekt pt. „Wykorzystanie uaktualnień Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej w procesie tworzenia dokumentacji kartograficznej”), Gdynia 2008.

Nagroda Rektora III stopnia Akademii Marynarki Wojennej za działalność naukowo – badawczą realizowaną w ramach projektu badawczego własnego nr 0T00A00230 pt. „Model trójwymiarowego zobrazowania dna morskiego w okrętowym systemie zobrazowania mapy elektronicznej i informacji” (jako kierownika projektu), Gdynia 2009.

Nagroda Rektorska II stopnia za współudział w realizacji projektu badawczego „Nawigacyjno-hydrograficzne zabezpieczenie działalności na polskich obszarach morskich”, Gdynia 2012.

Nagroda Rektorska III stopnia za pracę pt. „Model wiarygodności i dostępności informacji pozyskiwanej za pośrednictwem automatycznego systemu identyfikacji – AIS”, Gdynia 2013.

Nagroda Naukowa – wyróżnienie, im. Profesora Józefa Urbańskiego za badania nad wiarygodnością informacji dynamicznej przekazywanej za pośrednictwem systemu automatycznej identyfikacji – AIS, Gdynia 2013.

Świerczyński S., Czaplewski K., Guze S.: IMPACT OF ACCURACY OF RADAR DISTANCE MEASUREMENT ON ACCURACY OF POSITION FIXING IN VTS SYSTEMS, Polish Maritime Research, No 3 (99) 2018, Vo l . 2 5, str. 5-13, ISSN: 1233-2585

Praczyk T., Szymak P., Naus K., Pietrukaniec L., Stanisław Hożyń S.: Report on research with biomimetic autonomous underwater vehicle – low level control, Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2018, nr 1(212), s. 105-123, ISSN: 0860-889X

Praczyk T., Szymak P., Naus K., Pietrukaniec L., Stanisław Hożyń S.: Report on research with biomimetic autonomous underwater vehicle – navigation and autonomous operation, Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2018, nr 2(213), s. 53-67, ISSN: 0860-889X

Ciekawostki

Pierwszy satelita GLONASS-K wszedł do służby

Po wieloletnich zapowiedziach wprowadzenia do systemu GLONASS nowego typu satelitów w połowie marca ogłoszono, że pierwszy z nich rozpoczął regularną pracę. Wystrzelony 1 grudnia 2014 na orbitę nr 2 zajął miejsce nr 9 w konstelacji GLONASS, a 15 lutego 2015 rozpoczął regularne nadawać na kanale 6. Jednakże ponad rok trwały testy orbitalne, zanim zdecydowano się włączyć satelitę do konstelacji roboczej.

Pierwszy satelita GLONASS-K ma masę 974 kg, moc system zasilania wynosi 1600 wat. Transmituje w sumie 5 sygnałów w pasmach L1, L2 i L3, a ponadto posiada na swoim pokładzie aparaturę obsługującą system COSPAS-SARSAT.

Satelity GLONASS-K mają w perspektywie zastąpić starsze satelity GLONASS-M, a ich zasadniczą nowością jest format transmisji sygnałów CDMA, podobnie jak to się odbywa w systemie GPS, podczas gdy dotychczas GLONASS stosował transmisję FDMA, co jest jednym z czynników, które powinny w istotnym stopniu poprawić charakterystyki systemu.

Copyright © 2016 Gibbons Media & Research LLC, all rights reserved. March 15. 2016

 

Szósty satelita Indyjskiego system IRNSS na orbicie

10 marca br. ogłoszono, że szósty spośród planowanych 7 satelitów Indyjskiego Regionalnego Satelitarnego Systemu Nawigacyjnego został wyniesiony na orbitę. Start rakiety z satelitą IRNSS-1F na pokładzie odbył się z Satish Dhawan Space Centre i satelita został pomyślnie umieszczony na orbicie geosynchronicznej. Pełna konstelacja siedmiu satelitów ma być skompletowana jeszcze w bieżącym roku, przy czym ogłoszono, że w następnym roku zostanie ona uzupełniona czterema satelitami zapasowymi.

System IRNSS jest regionalnym satelitarnym systemem nawigacyjnym wzorowanym częściowo na GPS jednak z całkowicie inną konfiguracją satelitów. Niezależnie od IRNSS Indie rozwijają system GAGAN, który jest Indyjską odmianą systemu kategorii SBAS, a więc odpowiednikiem systemów WAAS lub EGNOS.

Pierwszy satelita system (IRNSS-1A) został wyniesiony na orbitę w roku 2013, następne cztery wyniesiono kolejno: w kwietniu i październiku 2014, marcu 2015 oraz w styczniu 2016. Trzy z nich mają być rozmieszczone na orbitach geostacjonarnych (34oE, 83oE oraz 132oE) natomiast cztery na dwóch orbitach geosynchronicznych nachylonych pod kątem 55o oraz 112o do płaszczyzny równika.

satelita ciekawostki

Satelity systemu mają masę startową 1425kg (w tym 827 kg paliwa dla manewrów na orbicie) i przewidywaną niezawodność 10 lat. Moc zasilania paneli solarnych to 1600 W, transmitują sygnały w pasmach S, L-5 oraz C, a ponadto wyposażone są w reflektory laserowe dla śledzenia ich technikami pomiaru odległości dalmierzami laserowymi.

Na podstawie https://www.nasaspaceflight.com/2016/03/india-launches-irnss-1f  (dostęp 22.03.2016)

Do pobrania

Kontakt