Hydrografia w praktyce

Od soboty, 19 czerwca 2021, rozpoczęły się zajęcia praktyczne studentów studiów podyplomowych Hydrografia, realizowanych w Katedrze Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Akademii Marynarki Wojennej. Celem szkolenia jest praktyczne zastosowanie sprzętu hydrograficznego w pomiarach środowiska morskiego. Studenci będą wykonywali pomiary batymetryczne, sonarowe, hydrologiczne i inne związane z użyciem pojazdu nawodnego ASV czy pojazdu podwodnego typu ROV. Dane pomiarowe zarejestrowane przez studentów będą podlegały przetwarzaniu i analizie podczas zajęć w Laboratorium hydrograficznym Katedry. W ostatnim etapie prac słuchacze opracują dokumentację sprawozdawczą z pomiarów wraz z wnioskami. Zajęcia praktyczne potrwają do początku lipca a uzyskane dane pomiarowe będą przetwarzane we wrześniu b.r.