Koła naukowe

Naukowe Koło Nawigacyjne „FiLambda”

http://filambda.amw.gdynia.pl/

„Jesteśmy grupą pasjonującą się Nawigacją i naukami z nią związanymi. Zajmujemy się organizacją wydarzeń w ramach wydziału nawigacji (WNiUO), takimi jak na przykład dni otwarte. Ponadto bierzemy udział w konferencjach oraz poszerzamy nasze horyzonty w dziedzinie nawigacji współpracując z władzami wydziału, uczelni oraz Samorządem Studentów Akademii Marynarki Wojennej. Jeśli również chcesz zdobywać wiedzę oraz pogłębiać swoje umiejętności gdzieś indziej niż tylko na wykładach i ćwiczeniach, to koło Nawigacyjne FiLambda jest w stanie sprostać Twoim wyzwaniom poprzez efektywne prezentowanie swoich badań, tworzeniem ich wraz z Tobą oraz dzieleniem się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą. Zapraszamy do nas będzie to na pewno dobry, być może Twój pierwszy krok ku temu by stać się dobrym, znanym i cenionym Nawigatorem, a i w niedalekiej przyszłości Kapitanem żeglugi morskiej!
Pamiętaj przyszły Nawigatorze, uczestnictwo w kole to nie tylko nauka, ale także  poznawanie nowych twarzy, praktyczne wykorzystywanie wiedzy i dobra zabawa! Przyjmujemy osoby z każdego rocznika, studentów wojskowych oraz cywilnych. Liczy się pasja i zaangażowanie”.

Koło naukowe meteorologiczno-oceanograficzne METOC

http://www.amw.gdynia.pl/title,METOC,pid,2561,mid,1.html

„Głównym celem działalności Koła Naukowego METOC jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy meteorologicznej i oceanograficznej wśród studentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
Misją Koła Naukowego METOC jest zwiększenie zainteresowania studentów problematyką meteorologiczno-oceanograficzną w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo żeglugi i realizacji działalności człowieka na morzu.
Wizją działalności Koła jest stworzenie warunków studenckiej aktywności i podstaw pracy naukowej w obszarach meteorologii i oceanografii oraz organizacja i udział w studenckich konferencjach naukowych.
Studenckie Koła Naukowe Meteorologiczno-Oceanograficzne METOC rozpoczęło działalność 9 marca 2015 roku. Koło funkcjonuje w oparciu o laboratorium meteorologiczno-oceanograficzne (s. 105/7). Opiekunem naukowym koła jest kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław DYRCZ”.